Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Wat is een Business Analyst

De rol van Business Analyst

Een ervaren Business Analyst staat midden in de organisatie. Figuurlijk gezien natuurlijk. Iemand met een enorm brede kennis op verschillende gebieden, die met goede sociale vaardigheden in staat is de brug te slaan tussen business en IT.
 
De Business Analyst verkrijgt draagvlak en steun voor de veranderingen die de organisatie wil realiseren. Mr Data Amsterdam heeft een uitgebreid curriculum opgesteld, gebaseerd op de competenties die je in deze rol nodig hebt en de (kern)taken die je uitvoert.

Wat doet een Business Analyst?

Power bi cursus gratis, power bi training Nederland, Power BI cursus eindhoven, Power Bi training online free, handleiding Power BI, cursus power bi desktop, Power BI certification , power bi cursus rotterdam,
Power bi cursus gratis,
power bi training Nederland,
Power BI cursus eindhoven,
Power Bi training online free,
handleiding Power BI,
cursus power bi desktop,
Power BI certification ,
power bi cursus rotterdam,
Als Business Analyst (BA) ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen. Natuurlijk inclusief het invoeren van die oplossingen. IT is hierbij vaak een essentieel onderdeel. De  BA vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Business Analyst een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt oppikken en vertalen naar efficiënte oplossingen.

Welke competenties Business Analyst?

Het goed uitvoeren van het vak Business Analyse vraagt competenties op diverse gebieden. De belangrijkste zijn het definiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen en een grondige kennis van het business domein waarin men werkzaam is. Daarnaast heeft een business analist kennis van de gebruikte architectuurmethoden. Dit kan zijn IAF (Integrated Architecture Framework) of het TOGAF framework (The Open Group Architecture Framework). Dit alles moet ingebed zijn in een set van de juiste communicatieve en consultancy skills. Samen leiden de vaardigheden tot het opstellen van hoogwaardige analyses en voorstellen, die ook strategisch en financieel goed in elkaar zitten. In ons curriculum voor curriculum voor de Business Analyst staat dit overzichtelijk beschreven. Ons curriculum kenmerkt zich door een brede kijk op de veelheid aan kennisgebieden rondom het vak van Business Analist.
Door het werken aan praktijkcases tijdens de opleiding kan een junior Business Analyst al snel zelfstandig aan de slag, terwijl deze door de tijd heen verder wordt opgeleid in de finesses van het vak.

De positie van de Business Analyst binnen een organisatie

De Business Analist ondersteunt de business op het gebied van inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hij functioneert hierbij als spin in het web tussen de business afdelingen en de ondersteunende afdelingen zoals IT, Marketing en HRM. Hij werkt vaak nauw samen met de business architect en projectmanager. Daar waar de business architect een strategische, langere termijn visie ontwikkelt, zorgt de business analyst voor concrete verandering en verbetering van bedrijfsprocessen, al of niet met ondersteuning van informatietechnologie.
Power bi cursus gratis, power bi training Nederland, Power BI cursus eindhoven, Power Bi training online free, handleiding Power BI, cursus power bi desktop, Power BI certification , power bi cursus rotterdam,
Power bi cursus gratis,
power bi training Nederland,
Power BI cursus eindhoven,
Power Bi training online free,
handleiding Power BI,
cursus power bi desktop,
Power BI certification ,
power bi cursus rotterdam,
Business Analyst, business analist vacature,  business analist opleiding, business analyst, business analyst salaris, everything about business analyst, what is business analyst in hindi, what is business analyst do, types of business analyst
Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir