Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

voorbeelden duurzame inzetbaarheid engels, duurzame inzetbaarheid bouw, duurzame inzetbaarheid onderwijs – Job of the future

10 duurzame inzetbaarheid voorbeelden.

Vakbonden en werkgevers werken in bedrijven volop samen rond het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Dat blijkt uit het boekje ‘Duurzaam meedoen’ dat de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten samen met werkgeversvereniging AWVN in november 2011 publiceerden. In het boekje worden tien praktijkvoorbeelden beschreven van bedrijven waar werknemers en werkgever samenwerken aan duurzame inzetbaarheid. Het gaat daarbij om projecten gericht  op verduurzaming van de inzet van arbeid. Werknemers moet het werk langer kunnen en willen volhouden – het werk moet leuker worden, als zinvoller worden ervaren en gelijktijdig moet de productiviteit verbeteren. Daarvoor wordt een groot scala van instrumenten ingezet, van opleidingsbeleid tot arbeidsvoorwaarden. In de publicatie worden de volgende voorbeelden beschreven: ING, Dalli de Klok, Yara, Rabobank, Achmea, Aviko, Odfjell, SCA, Movares en Curtec. De rode draad in de voorbeelden is dat werkgever en werknemers een gedeeld belang hebben bij de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Voor werknemers betekent het leuker werk dat langer is vol te houden, voor werkgever betekent het een betere concurrentiepositie.

De publicatie van ‘Duurzaam Meedoen’ past in het gedachtegoed van het sociaal manifest ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei’.

  • Op weg naar duurzame inzetbaarheid
  • De noodzaak van duurzame inzetbaarheid
  • ‘Elke ING’er leert iedere dag wel iets’
  • Yara: duurzaamheid als enige overlevingskans
  • De Rabobank kiest voor ‘unplugged’
  • Achmea: verandering als constante factor
  • De gezondheidsaanpak van Aviko
Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir