Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Top 10 zzp Inhuren zzp desks Nederland en Belgie 2018

Call Mr Data . Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Je kunt een freelancer of zzp’er inhuren. Wat zijn de voor- en nadelen en waar moet je op letten bij het inhuren van een freelancer of zzp’er? Een overzicht met tips.

Een van de makkelijkste manieren om een paar extra handen in te zetten, zonder teveel administratieve rompslomp en risico’s is het inhuren van een freelancer of zzp’er(zelfstandigen zonder personeel).

Voordelen zzp inhuren freelancer / zzp’er

Het grote voordeel van een zzp’er of freelancer inhuren is dat je wel de lusten, maar niet de lasten hebt. Je kunt naar gewenst afspraken maken en als de opdracht of het werk klaar is, neem je per direct afscheid van elkaar. Ook als je budget niet meer toereikend is kun je – mits je geen bepalingen hierover in het contract hebt opgenomen – per direct de freelancer de deur wijzen. Ander voordeel is dat je geen loonbelastingvakantiegeld en andere premies hoeft af te dragen aan of voor deze medewerker. Zzp’ers en freelancers zijn zelf verantwoordelijk voor deze zaken. Een freelancer die op vakantie gaat of een zzp’er die ziek wordt; het is hun eigen financiële risico. Jij hoeft alleen vervanging te regelen, maar dat had je ook aan de hand gehad als de zzp’er wél in dienst was geweest.

Nadelen zzp inhuren freelancer / zzp’er

Een freelancer of zzp’er moet een ondernemer zijn. Naast dat hij ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel, moet hij ook door de belastingdienst als ondernemer erkend zijn. Zeker wanneer je een freelancer wilt inhuren op structurele basis, is het belangrijk je ervan te verzekeren dat het geen verkapte werknemer is. Want in dat geval moet je alsnog loonbelasting, premies en vakantiegeld betalen voor de freelancer. Dat betekent al gauw dat je eenzelfde bedrag kwijt bent als wat je aan de zzp’er aan loon hebt gespendeerd. En als kers op de taart word je vervolgens verplicht om de betreffende freelancer of zzp’er in vaste dienst te nemen.

Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks Nederland 2018 ! Click “hier” Boek in 3 stappen gratis terugbel afspraak  > 1 klik op datum >2.  klik op tijd > 3. bevestig je afspraak

Call Mr Data . Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Mail: info@mr-data.nl

Voorwaarden zpp inhuren freelancer / zzp’er

Je wilt natuurlijk koste wat kost voorkomen dat de belastingdienst de freelancer ziet als iemand in verkapte loondienst. Daarom is het belangrijk om aan de volgende voorwaarden te voldoen wanneer je een freelancer inschakelt:

 • VAR-verklaring: Vraag om een VAR-verklaring van de freelancer of zzp’er, een Verklaring Arbeidsrelatie. De VAR wordt uitgegeven door de belastingdienst en is voor jou een teken dat je te maken hebt met een zelfstandig ondernemer. Hoewel het geen officieel bewijs is, maakt het je wel juridisch sterker bij de belastingdienst mocht deze jouw zakelijke relatie met de zzp’er in twijfel trekken. Werkt de freelancer langer dan een jaar voor je bedrijf? Dan moet je ieder jaar opnieuw een VAR-verklaring opvragen bij de freelancer in kwestie.
 • Drie verschillende opdrachtgevers: Zit een freelancer vrijwel het hele jaar door bij jou op kantoor? Dan is de kans groot dat hij niet aan de belangrijkste eis voldoet van ondernemerschap. Die is namelijk dat je minimaal drie verschillende opdrachtgevers hebt per jaar. Er zijn uitzonderingen op deze regel, maar die zijn zeer beperkt. Informeer eens voor wie de zzp’er nog meer werkt of heeft gewerkt en of er een substantiële tijdverdeling is.
 • Geen gezagsverhouding: Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Je geeft de freelancer of zzp’er een opdracht mee die hij binnen een bepaalde tijd moet uitvoeren, niets meer en niets minder. Ga je bepalen op welke tijden hij exact moet werken en overwerken, en alleen in overleg op vakantie mag, dan is de kans groot dat de relatie als een werknemer werkgever-verhouding wordt beschouwd.
 • Geen persoonlijke arbeid: Mag de freelancer die je hebt ingehuurd zomaar een andere collega langs sturen? Als jij als opdrachtgever verplicht stelt dat altijd dezelfde persoon komt, dan kan dat gezien worden als ‘verplichte persoonlijke arbeid’ en daarmee een verkapt dienstverband.
 • Gelijke bescherming: Ingehuurde zzp’ers die fysiek bij jou op kantoor werken, ben je verplicht om vanaf 1 juli 2012 dezelfde bescherming te bieden tegen arbeidsrisico’s als vaste werknemers. Uitzondering geldt voor zzp’ers die vanaf een andere locatie voor je bedrijf werken.

Overeenkomst zzp huren /contract bij freelancer of zzp’er

Wanneer je een freelancer inhuurt, is het verstandig om niet alleen een VAR-verklaring te eisen, maar hem ook een overeenkomst te laten tekenen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden en de periode, moeten de volgende onderdelen in de overeenkomst worden benoemd en beschreven:

 • Gegevens opdrachtnemer en opdrachtgever
 • Omschrijving van opdracht(en)
 • Omschrijving termijn
 • Omschrijving vergoeding /compensatie
 • Omschrijving intellectueel eigendom/ rechten van derden

Voorbeeldcontract zzp inhuren freelancers / zzp’ers

Op zoek naar een standaard freelancerovereenkomst die je kunt gebruiken? Onderstaande links helpen je op weg bij het opstellen van een freelancecontract:

7 tips voor zpp inhuren freelancer inhuren

IT inhuren freelancer inhuren
IT inhuren freelancer inhuren

Steeds meer bedrijven schakelen een zelfstandige zonder personeel in. Als ondernemer wil je dit natuurlijk op een professionele manier aanpakken. Zeven tips voor het inhuren van een zzp’er.

Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks Nederland 2018 ! Click “hier” Boek in 3 stappen gratis terugbel afspraak  > 1 klik op datum >2.  klik op tijd > 3. bevestig je afspraak

Call Mr Data . Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Mail: info@mr-data.nl
IT inhuren freelancer inhuren
IT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

1. Zorg voor een win-winsituatie zpp inhuren freelancer inhuren

Het is belangrijk dat de samenwerking gunstig is voor beide partijen. Om zo’n win-winsituatie te bereiken, ga je aan de slag met goed opdrachtgeverschap. Dit betekent dat je de belangen van een zzp’er voldoende in het oog houdt. Je doet dit bijvoorbeeld door fatsoenlijke tarieven te bieden en geen ellenlange betaaltermijnen te hanteren. Aan de andere kant mag je verwachten dat een zzp’er zich gedraagt als goed opdrachtnemer.

2. Voorkom juridische en fiscale valkuilen IT inhuren freelancer inhuren

Bij zzp’ers moet je letten op juridische en fiscale valkuilen. Als je dat niet doet, dan kan dit flink in de kosten lopen. Zo is het mogelijk dat de fiscus bij een verkapt dienstverband eist dat je alsnog loonbelasting en sociale premies afdraagt. Je bevindt je op glad ijs als de situatie sterk lijkt op een betrekking in loondienst. Daarnaast kunnen juridische problemen ontstaan als je de afspraken met een zelfstandige niet goed vastlegt.

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

3. Geef alle details op een presenteerblaadje IT inhuren freelancer inhuren

Een zzp’er moet zich een goed beeld kunnen vormen van de opdracht. Geef daarom het liefst zo vroeg mogelijk alle details op een presenteerblaadje. Welke werkzaamheden wil je laten verrichten? Hoe lang zullen deze duren? Wanneer ben je tevreden? Door dit soort vragen te beantwoorden, blijkt al snel of een samenwerking interessant is. Ook kan de zzp’er je met deze informatie een beter aanbod doen dat past bij de werkzaamheden.

4. Leer elkaar wat beter kennen IT inhuren freelancer inhuren

Veel zzp’ers werken online en vinden langs deze weg ook nieuwe opdrachtgevers. Vooral bij langere opdrachten kan het prettig zijn om elkaar eerst wat beter te leren kennen. Nodig de zelfstandige daarom uit voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens het oriënterende gesprek kun je van beide kanten kijken of het klikt. Tegelijk laat je de zzp’er kennismaken met je bedrijf en de collega’s die bij de opdracht betrokken zijn.

Welke risico’s loop ik?

IT inhuren freelancer inhuren
IT inhuren freelancer inhuren

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Vraag het een adviseur

5. Neem de proef op de som IT inhuren freelancer inhuren

Een proefopdracht geeft inzicht in de kwaliteiten van een zzp’er. Daardoor neem je alvast de proef op de som voordat je iemand voor een langere tijd inschakelt. Je kunt als proefopdracht eerst een klein gedeelte van de werkzaamheden laten doen. Vervolgens let je onder meer op de kwaliteit van het geleverde werk, het nakomen van afspraken en de manier van communiceren. Spreek vooraf altijd af hoe je het werk zult gebruiken en welke vergoeding hier tegenover staat.

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

6. Leid de opdracht in goede banen IT inhuren freelancer inhuren

Een zzp’er is zelfstandig maar heeft wel voldoende begeleiding nodig. Om de opdracht in goede banen te leiden, kun je een projectmanager of andere collega aanstellen. Die kan als aanspreekpunt bijvoorbeeld vragen van de zzp’er beantwoorden en eventuele problemen tijdig oplossen. Ook is het mogelijk dat deze medewerker de voortgang van de opdracht in de gaten houdt en controleert of de werkzaamheden naar tevredenheid worden verricht.

7. Geef een blijk van waardering IT inhuren freelancer inhuren

Voldoet een zzp’er aan de verwachtingen? Dan is een blijk van waardering zeker op zijn plaats. Je kunt naderhand bijvoorbeeld terugkoppeling geven over de opdracht. Laat daarbij weten waarover je tevreden bent en schrijf eventueel een aanbeveling voor de zzp’er. Op die manier sluit je de opdracht op een prettige manier af en houd je de deur open voor mogelijke toekomstige samenwerkingen.

freelancer inhuren, freelancer inhuren belastingdienst, zzp’er inhuren voorwaarden, zzp’er inhuren 2017, zzp’er inhuren 2018, als zz’er een andere zzp’er inhuren, contract inhuren zzp er, zzp inhuren via uitzendbureau, interm it manager gezocht, interm ict manager,

Meer details over ZZP

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

IT inhuren freelancer inhuren

de toekomst aan

de IT ZZP inhuren freelancer inhuren

Het louterende effect van de crisis: naar een flexibele arbeidsmarkt

de toekomst aan

de IT ZZP inhuren freelancer inhuren

de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  

Over de auteur

Han Mesters (51) is als Sector Business Intelligence Consultant & Analyster Zakelijke Dienstverlening werkzaam bij www.mr-data.nl Business Intelligence Consultant & Analyst. Mede als gevolg van de invloed die de crisis heeft op de financiële dienstverlening, wereldwijd, heeft Mesters zich verdiept in het thema ‘Personeel & Organisatie’ en in de sector die zich toelegt op HR-services.

In de optiek van Han Mesters, die geregeld lezingen geeft en publicaties over dit thema verzorgt, maakt de arbeidsmarkt ingrijpende veranderingen door. Hij ziet twee belangrijke trends. Werkgevers concentreren zich op kernactiviteiten. Hierdoor zal ‘vast’ in de bedrijfspopulatie terrein prijs geven aan ‘flex’. Daarnaast ervaart Mesters dat nieuwe generaties medewerkers beduidend anders naar werk kijken dan zijn eigen generatie.

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

Het gaat niet langer ‘vooral’ om geld, maar om plezier, voldoening en voldoende tijd voor privézaken. Het onderscheidend vermogen in dienstverlening, of dat nu Business Intelligence Consultant & Analystieren, uitzenden of detacheren betreft, wordt volgens de auteur steeds meer bepaald door een creatieve, gediversifieerde groep medewerkers. Met intrinsieke motivatie en de juiste managementondersteuning en -attitude als sleutelfactoren.


de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  

Een nieuw jaar heeft zich aangedaan. Traditioneel gezien een

moment om vooruit te blikken naar wat er ons te wachten staat,

deels gebaseerd op wat er de afgelopen tijd is gebeurd, deels op

wat de trends ons vertellen. Over een ding zijn de meeste

trendwatchers het eens: ook in 2018 blijft de (wereld)economie

rommelen. In deze paper blikken we vooruit op de flexibilisering van de

arbeidsmarkt. Voor de eerste keer in een dergelijke publicatie,

wordt ook de mening van de IT ZZP inhuren freelancer inhurens verwerkt in een

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

trendrapport. Want als je een paper schrijft met als centrale vraag:

“De toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren” kunnen wij hun mening natuurlijk

niet ongehoord laten. Daarom heeft Mr Data IT Developers meer dan 600

hoogopgeleide IT ZZP inhuren freelancer inhurens uit de zakelijke dienstverlening gevraagd

naar hun visie op en bevindingen uit de markt, om zo de trends

die wij zien te larden met de mening van hen die centraal staan in

dit stuk: de IT ZZP inhuren freelancer inhuren.

Mr Data IT Developers

Mr Data IT Developers, sourcing partner en managed service provider op het

gebied van human recource management, heeft zich

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

gespecialiseerd in het ‘ontzorgen’ van bedrijven. Het inhuren van

professionals brengt risico’s met zich mee voor ondernemers. U

kunt hierbij denken aan juridische risico’s, financiële risico’s maar

ook aan operationele risico’s. Daarnaast spelen

ketenaansprakelijkheid, kostenbesparing en compliance

vraagstukken de komende jaren sterk. Mr Data IT Developers biedt daarvoor de

volgende oplossingen:

 Benchmarking;

 Contract audit;

 Contract management;

 Operational excellence door o.a. Digital Contract Signing,

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

E-invoicing en Reversed billing;

 Innovatieve tools ten behoeve van Private Pools, Tribes en

klantspecifieke online platformen;

 Fieldmanagement.

de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  

Inleiding

Dit paper berust op twee peilers: de survey die door Mr Data IT Developers is afgenomen onder 617 IT ZZP inhuren freelancer inhurens en een visie over de ontwikkeling van IT ZZP inhuren freelancer inhurens als onderdeel van de flexibele schil bij inleners.

De harde realiteit is dat het aantal projecten door de crisis sterk is afgenomen en dat de rap oplopende werkeloosheidscijfers van ons land nog in positieve zin worden vertekend door grote aantallen IT ZZP inhuren freelancer inhurens die geen projecten kunnen vinden en tevens geen recht hebben op een WW-uitkering. Grote bedrijven hebben in veel gevallen nog werknemers in dienst die nog arbeids-voorwaarden hebben uit de ‘goede tijden’. De verdiencapaciteit van die grote bedrijven komt steeds meer onder druk en de noodzakelijke bezuinigingen richten zich op een van de weinige vaste kostenposten die bedrijven nog hebben: medewerkers. Toegevoegde waarde wordt de mantra voor zowel werknemers in vaste dienst als ook voor flexwerkers zoals IT ZZP inhuren freelancer inhurens. Het voordeel voor IT ZZP inhuren freelancer inhurens is dat zij een voorsprong hebben: het denken in termen van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever is altijd onderdeel geweest van de waardepropositie van IT ZZP inhuren freelancer inhurens.

In het paper zal eerst gekeken worden naar een aantal resultaten van het ZZP onderzoek. Daarna zal de visie op de ontwikkeling van de IT ZZP inhuren freelancer inhurens in de Nederlandse arbeidsmarkt uiteengezet worden. Als laatste zullen deze twee zaken gecombineerd gaan worden en zal er gekeken worden wat de implicaties van dit alles zijn op de flexibele arbeidsmarkt in Nederland.

Wat vindt de IT ZZP inhuren freelancer inhuren?

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

In november 2018 is door Mr Data IT Developers een onderzoek uitgevoerd onder 617 IT ZZP inhuren freelancer inhurens (87% man; 90% werkzaam in de zakelijke dienstverlening; gemiddelde leeftijd 45 jaar). Hen is gevraagd hoe zij tegen een aantal onderwerpen aankijken die te maken hebben met de thema’s die worden besproken in dit stuk.

Gedwongen IT ZZP inhuren freelancer inhuren

Uit het ZZP-onderzoek blijkt dat zo’n 12% van de deelnemers zichzelf aanduidt als een “gedwongen” IT ZZP inhuren freelancer inhuren. Het lijkt er op dat dit percentage in werkelijkheid nog wat hoger zal liggen. Dit hoge aantal lijkt een direct gevolg te zijn van mensen die door ontslag op straat komen te staan. Het zijn vaker de 50-ers dan de 30-ers of 40-ers die noodgedwongen zelfstandig ondernemer zijn geworden. In deze crisis zijn oudere werknemers kwetsbaar vanwege de relatief hoge (pensioen)lasten voor werkgevers.

Tarieven

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

Van één derde van de deelnemers is in 2018 het tarief gedaald. Ruim 75% van alle deelnemers ziet de verlaging van de tarieven als enkel een kostenbesparingsmiddel van organisaties. Zestig procent van de mensen vindt het een logisch gevolg van de economische situatie dat de tarieven dalen. De meesten ver-wachten dan ook dat de tarieven weer zullen aantrekken als de markt ook weer aantrekt.

Dat de IT ZZP inhuren freelancer inhuren zo tegen de situatie aankijkt is positief. Er zou een gezondere marktwerking moeten zijn van de tarieven van de zelfstandigen. Ook in die zin zal de markt verder flexibiliseren.

Acquisitie

Een andere belangrijke bevinding uit het onderzoek onder IT ZZP inhuren freelancer inhurens, is dat zij aangeven het meest op te zien tegen acquisitie (65% van de deelnemers vindt dit het minst leuk aan zelfstandig ondernemen, en 34% ziet er ook echt tegenop). De interim professionals vinden het steeds lastiger om zich te onderscheiden in het concurrentieveld, en investeren in hun ontwikkeling om zo beter in de markt te staan. De drempel m.b.t. acquisitie is opmerkelijk omdat het het hart raakt van de discussie of IT ZZP inhuren freelancer inhurens ondernemers zijn. Acquisitie wordt door velen gezien als een kernelement van ondernemen. Deze uitkomst geeft ook weer hoe belangrijk de spelers zijn die zich bezig houden met sourcings-vraagstukken voor IT ZZP inhuren freelancer inhurens zoals Mr Data IT Developers.

Kwaliteit en beoordeling

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

Ook is het overgrote deel van de deelnemers (82%) het eens met de stelling: “ik zou meer kunnen doen dan waar ik nu voor wordt ingehuurd”, willen zij beter beoordeeld worden op de kwaliteit van hun werk (67% eens); en willen zij deze beoordeling mee kunnen nemen naar een volgende opdracht (76% eens).

Bemiddelen van IT ZZP inhuren freelancer inhurens (professionals) en ontzorgen

De resultaten uit het onderzoek geven een helder beeld weer: de IT ZZP inhuren freelancer inhuren ziet zichzelf als de veranderaar van de organisatie, maar echte ondernemers zijn de hoogopgeleide zelfstandigen niet. Zij willen echter wel het gevoel van volledige autonomie hebben, het gevoel van zelfstandigheid is namelijk de hoofdreden om als IT ZZP inhuren freelancer inhuren aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zien ze op tegen acquisitie en wilt een derde van de deelnemers zelfs dat er meer wordt ontzorgt op alle gebieden: ook advies in opleiding en loopbaan. Dit biedt ruimte voor het zogeheten Impresario model. Dit model refereert naar de wijze waarop topartiesten, zoals acteurs, door professionele belangenbehartigers ondersteund worden in hun carriere. Zij adviseren de artiest op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zelfs met betrekking tot de timing van opdrachten: welke filmrol past het beste bij welk moment in hun carriere.

Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks Nederland 2018 ! Click “hier” Boek in 3 stappen gratis terugbel afspraak  > 1 klik op datum >2.  klik op tijd > 3. bevestig je afspraak

Call Mr Data . Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Mail: info@mr-data.nl

Het ‘Umfeld’ van 2018: Groundhog Day?

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

Laten we eens kijken hoe de wereld van de IT ZZP inhuren freelancer inhurens er in de komende tijd er uit gaat zien.In de film Groundhog Day beleeft een man een dag uit zijn leven steeds weer opnieuw. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat het ingezette herstel niet doorzet. Gaat 2018 ook weer de boeken in als een ‘’Groundhog year’’?

De koersen van uitzendbedrijven zijn de afgelopen tijd licht gestegen als reactie op het voorzichtige herstel in de uitzend-branche eind 2018. Toch zijn een aantal analisten van mening dat het tijd is dat beleggers nu hun winsten nemen, omdat de vooruit-zichten minder gunstig zijn. De afgelopen maanden hebben namelijk wederom een verzwakking laten zien van omzet en winst binnen verscheidende belangrijke segmenten van de zakelijke dienstverlening. De beursgenoteerde uitzenders Randstad en USG People laten een verdere verzwakking zien van de vraag naar tijdelijk personeel. CEO Rob Zandbergen van USG People liet al weten in een recent interview met BNR dat een vermindering van 50% van het aantal kantoren tot de mogelijkheden behoort.

De uitdagingen voor de sector blijven onverminderd van kracht: druk op de bruto marges, behoefte aan onderscheidend vermogen en het duidelijk maken van de toegevoegde waarde propositie. Veel ondernemers in de sector reageren hierop door te onder-zoeken of er nieuwe groeimarkten zijn of door de efficiency in hun processen te verbeteren.

De continue vooruitgang van de ICT speelt een belangrijke rol in dit streven naar meer efficiency. Sectoren binnen de zakelijke dienstverlening die tot voor kort met een groot kantorennetwerk werkten, worden nu geconfronteerd met een ander gedrag van klanten. Klanten zoeken steeds meer contact via internet en hebben minder behoefte aan een fysiek kantoor waar zij terecht kunnen met hun vraag. Wij zien dan ook dat spelers met een sterke ICT achtergrond in staat zijn bestaande sectoren te herdefiniëren. Het uitzendbedrijf Studentenwerk is hiervan een goed voorbeeld. In de accountancy zien we dat de kernactiviteit sterk onder druk komt te staan door het gegeven dat het jaar-verslag voor kleinere bedrijven bijna gratis tot stand kan komen door de mogelijkheden die ICT biedt.

Als de crisis en de daar mee gepaard gaande vraaguitval langer duren, zal de aandacht steeds meer verschuiven van het efficiënter uitvoeren van bestaande verdienmodellen naar het zoeken naar nieuwe verdienmodellen en bedieningsconcepten.


de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  

Tevens zal ook anders gekeken worden naar winstmaximalisatie als belangrijkste streven voor een onderneming. ‘Profitability without growth’ zal het thema zijn voor 2018. Met name beurs-genoteerde bedrijven zullen gedwongen worden na te denken over hun manier van meten van waardecreatie. Momenteel is dat nog altijd primair naar aandeelhouders. Het snijden in kosten bij achterblijvende omzet is geen succesvolle methode om op langere termijn waarde te creëren. Dit is de reden dat we een sterke opkomst zien van het zogeheten ‘Golden Circle’-concept van Simon Sinek.

Golden Circle Concept

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

Why?

The Cause

Hoe?

Value Prop.

What?

Products/Services

Bron: Start with Why, Sinek

Te veel bedrijven zijn namelijk bezig met het ‘hoe’ en ‘wat’ van hun producten en diensten. De klantvraag staat niet centraal. Echter in deze tijd is er steeds meer behoefte aan het ‘waarom’. Dat geldt ook voor de reden van bestaan van bedrijven. Apple is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat in haar communicatie en branding veel gebruik heeft gemaakt van de ’why’. De noodzaak om uit te gaan van het ‘waarom’ is voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening alleen nog maar groter geworden omdat er geen sprake is van tastbare producten.

De crisis en de IT ZZP inhuren freelancer inhuren

Organisaties worden door de crisis gedwongen opnieuw na te denken over de rol van flexibiliteit. Een aantal zaken zijn van belang bij het in kaart brengen van de aanjagers van groei voor IT ZZP inhuren freelancer inhurens in de komende 10 jaar. In de eerste plaats is het zo dat juist vanwege de crisis veel bedrijven bezig zijn hun flexibele schil te vergroten. Die afweging vindt nog te veel plaats vanuit een kostenflexibiliteit en capaciteitsbenadering (piek en ziek) en niet zo zeer vanuIT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”it een benadering die primair te maken heeft met toegang tot kennis of als instrument voor verandering.

De zogeheten interne flexibele schil lijkt sinds het begin van 2018 (zie afbeelding hiernaast) een sterke groei door te maken. De grootste subgroep in de interne flexschil wordt gevormd door de werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Maar de snelst groeiende subgroepen in de interne flexschil zijn de werknemers met een oproep- of invalcontract en de werknemers met tijdelijke contracten zonder vaste uren.

Mutaties t.o.v. 2001

(in aantallen personen, behalve U+D-uren)

450
400
350
300
250
200
150
100
x1.000 50
0
-50
-100
-150

Werknemers vaste arbeidsrelatie

Flex intern, totaal

Uitzendkrachten

Zelfstandigen

U+D-uren uzb’s (CBS, forecast hele jaar, x mio)

Bron: CBS, Dzjeng

Vervolgens zien we dat, naarmate de crisis vordert, de rol van de interne flexibele schil als kostenbesparend middel is uitgespeeld en dat de behoefte van bedrijven steeds meer ‘verschuift’ naar toegang tot expertise, niet zozeer extra capaciteit . Het gaat nu in deze fase van de crisis immers steeds meer over het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor nieuwe markten.

Gezien de snelle veranderingen in de omgeving, betekent het dat voor veel bedrijven dat de ‘time-to-market’ steeds korter wordt m.b.t. produktontwikkeling. Vandaar dat ‘paralelle’ ontwikkelmethodes zoals SCRUM zo populair zijn. Die snelle toegang tot steeds nieuwe vormen van gespecialiseerde kennis maakt het voor een bedrijf niet rendabel om die specialismen allemaal in huis te hebben, dat is namelijk veel te duur.

Interimmers

tijdelijk in

loondienst

Vast

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

personeel

Gedetacheerd Externe inhuur

personeel en (op declaratiebasis)

payroll

IT ZZP inhuren freelancer inhuren als ‘change agent’

‘Agility’, ofwel het vermogen zich snel te kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden, wordt steeds belangrijker voor bedrijven. IT ZZP inhuren freelancer inhurens zijn voor hun marktwaarde afhankelijk van de kwaliteit van hun meest recent opdracht. Een belangrijk onderdeel van het succes van het project van een IT ZZP inhuren freelancer inhuren is dat de doel-stellingen binnen de afgesproken tijd zijn gehaald. Een IT ZZP inhuren freelancer inhuren is dan ook minder afhankelijk van de interne politiek en stroperigheid van organisaties en meer in staat om bij te dragen aan een resultaat gerichte cultuur. Hierbij moet wel aangegeven worden dat bedrijfsblindheid (leidt tot vermindering van de effectiviteit en het concurrentievoordeel) al kan ontstaan als je langer dan zes maanden binnen een bedrijf actief bent. Willen IT ZZP inhuren freelancer inhurens dus effectief en kwalitatief meerwaarde blijven bieden zullen ze de diversiteit van opdrachtgevers moeten blijven opzoeken.

Alles wordt een commodity?

De verdiencapaciteit staat bij veel sectoren onder druk door de ‘Grote drie’: druk op de brutomarge, behoefte aan onderscheidend vermogen en duidelijk maken van de toegevoegde waardepropo-sitie. Onze verwachting is dan ook dat die druk op de brutomarge door blijft werken in de crisis en dat de topjaren 2008 en 2009 niet meer terugkomen.

In de derde plaats is het zo dat, in de fase van produkt-ontwikkeling en het herzien van het business model en verdien-model, specialisten die op projectbasis bij steeds verschillende bedrijven kennis opdoen, een hogere ‘actualiteit’ hebben in hun specialistische kennis en dus meer waard zijn.

Het vreemde verschijnsel doet zich voor dat mensen in vaste dienst bij een werkgever in veel gevallen nog te maken hebben met uitstekende arbeidsvoorwaarden uit het verleden die op basis van de huidige verdiencapaciteit van een sector in de toekomst niet meer op te brengen zijn. Het beste voorbeeld is natuurlijk de financiële sector. Ook IT ZZP inhuren freelancer inhurens die lange opdrachten verzorgen bij bedrijven zitten tegen tarieven die vaak ver boven de markt-conforme prijs van dit moment zitten. Dynamische tarieven kunnen hier voor een oplossing zijn.

De uitdaging waar bedrijven voor staan is dus veel meer dan alleen kostenbeheersing: het gaat ook om het creëren van voor-waarden voor creativiteit, bijvoorbeeld m.b.t. het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het vermogen om de juiste specialisten voor een bepaalde tijd aan het bedrijf te verbinden. Het wordt daarom steeds belangrijker voor een bedrijf om de juiste specialisten te vinden en vervolgens om deze specialisten aan zich te binden. De cultuur van een bedrijf moet dan ook meer ‘specialist vriendelijk’ worden; dat wil zeggen de cultuur moet gedragen worden door autonomy, mastery en purpose (Daniel Pink). Daniel Pink laat in zijn (inmiddels beroemde animation over motivatie op Youtube filmpje zien dat aansturing op basis van hiërarchie van specialisten niet werkt.

de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

In principe zijn er drie manieren om te concurreren in veel sectoren: operational excellence, product innovation en customer intimacy.

Product innovation wordt ook steeds belangrijker maar verschilt sterk per sector.

Operational excellence (reliable & low cost)

 • Laagste prijs
 • Efficiënte distributie
 • Beperkt assortimant
 • Schaalgrootte, inkooppower

excellence

Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks Nederland 2018 ! Click “hier” Boek in 3 stappen gratis terugbel afspraak  > 1 klik op datum >2.  klik op tijd > 3. bevestig je afspraak

Call Mr Data . Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Mail: info@mr-data.nl

Operational

Innovation Product innovation
Product (best product)
• Technologische vernieuwingen
• Brede product/serviceconcepten
• Superieur merk-imago
• Time-to-market, smart roof
Customer intimacy Customer intimacy
(best total solution)
• Mass customization
 • Partnerships gebouweigenaren
 • Maatgesneden service/prestatiecontracten
 • OIntegratie klantsystemen (inspectie, onderhoud)

In de sector zakelijke dienstverlening wordt het onderscheidend vermogen steeds meer gemaakt door de mens, zowel in commerciële activiteiten als bij ondersteunende activiteiten als marketing en productontwikkeling. We zien dan ook dat de rol van IT ZZP inhuren freelancer inhurens in deze laatste twee categorieën steeds belangrijker wordt. Het inzetten van IT ZZP inhuren freelancer inhurens in commerciële functies is voor wat betreft de financiële sector nog een brug te ver. In andere sectoren is dit al wel veel meer gebruikelijk. Bovendien bestaat er een verschil tussen de zakelijke en particuliere divisies binnen de Business Intelligence Consultant & Analyst. De particuliere divisie maakt al langer gebruik van ‘externen’ in commerciële functies.

Organisatie structuren en netwerken

De netwerkorganisatie lijkt het antwoord te zijn op de krachten die nu inspelen op het bedrijfsleven. Het zijn fluïde, horizontale organisaties die snel kunnen opschalen met externe specialisten maar ook snel kunnen inkrimpen in het geval van vraaguitval.

Door de snelle ontwikkelingen in de ICT wordt operational excellence binnen de flexibiliserende arbeidsmarkt steeds meer een zogeheten ‘hygiëne factor’: het levert geen duurzaam concurrentievoordeel op.

Verloning, urenadministratie en uitbetalen zijn voorbeelden van gestandaardiseerde diensten van lage toegevoegde waarde. Hetzelfde geldt voor matching op basis van harde ‘specs’. Toegevoegde waarde zal veel meer zitten in de matching van de ‘zachte criteria’ van zowel kandidaat en opdrachtgever (motivatie, persoonlijkheid, empathie, vermogen tot samenwerking en bedrijfscultuur).

Een en ander is mooi omschreven in het boek van Clay Shirky:

‘Here comes everybody’.

de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  11

IBM case

Grote bedrijven zoals IBM lijken vaart te maken met nieuwe sourcing strategieën.

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

 • Then in April, a story appeared in Personnel Today that quoted Tim Ringo, head of IBM Human Capital Management, as saying that IBM could – notice the word could – reduce its workforce to 100,000 by 2017 by firing 300,000 of its workers and then rehiring them as independent contractors using a crowdsourcing strategy.

Under this approach, IBM would hire only to staff specific projects as necessary.

“There would be no buildings costs, no pensions and no healthcare costs, making huge savings,” Mr. Ringo was quoted as saying.

In the article, Mr. Ringo “stressed the firm was only considering the move, and was not about to cut 299,000 jobs, as staff would be re-hired as contractors.”

Het scenario hebben we destijds als volgt omschreven:

De langdurige recessie laat in deze wereld flinke sporen na

 Arbeidsintensieve processen worden ge-outsourced, de maakindustrie verdwijnt bijna helemaal

 (Jeugd)werkloosheid is een groot probleem, stakingen en demonstraties zijn aan de orde van de dag

 Flexibele arbeid wordt gezien als manier om kosten te besparen maar is geen doel op zich

 Het aantal IT ZZP inhuren freelancer inhurens is lager dan een tijd geleden

 Door het tekort aan arbeidsplaatsen is de macht verschoven naar de werkgevers

Vooral de sectoren met relatief grote baanzekerheid zoals onderwijs en zorg hebben genoeg aanwas.

Waar staan we?

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

In het www.mr-data.nl rapport ‘Update Human Capital’ uit november 2009 hebben we op basis van ‘2 assen van onzekerheid’ een voorspelling proberen te doen over de toekomst van flex.

Het lijkt er op dat we in scenario 4 zitten: ‘De hang naar het

vertrouwde’: L-vormig verloop recessie en kleine mentaliteitsverandering

Successpelers:

Over het algemeen zullen flexspelers het erg moeilijk hebben in deze wereld. De behoefte aan flexibel personeel is beperkt en de prijzen staan erg onder druk

 Marktplaats – Payrollers en uitzenders die heel snel kunnen schakelen en op dagelijkse basis arbeid kunnen in- en verhuren zullen in dit wereldbeeld overleven

 Zeeman – Ook biedt deze wereld ruimte voor een ‘discount leverancier’ met een zeer basic en wisselend aanbod van laag opgeleid personeel die als oproepkrachten voor van alles kunnen worden ingezet

Wie overleven niet…

Nichespelers die tegen een relatief hoge marge bemiddelen in specifieke markten zullen het moeilijk krijgen. Nederland zit in zwaar weer en alle pijlen zijn gericht op het besparen van kosten

Wereldbeeld 1

’Doorgroeien op platgetreden paden’

1

V-vormig verloop recessie

21

Wereldbeeld 2

’Ondernemend in organische netwerken’

Hoe lang duurt scenario 4?

Als we uitgaan van een langdurig scenario 4 dan komt de vaste baan steeds meer onder druk. De crisis zal dan vreemd genoeg in het voordeel werken van IT ZZP inhuren freelancer inhurens. Deze zullen meer gezien worden als ‘dragers van innovatie’ (zoals dat bij ASML ook het geval is) en in een langdurige crisis zullen steeds meer bedrijven tot de conclusie komen dat het antwoord op de de ‘why’-vraag

Impact mentaliteitsverandering klein

41

Wereldbeeld 4

’De hang naarhet vertrouwde’

L-vormig verloop recessie

Impact mentaliteitsverandering groot

31

Wereldbeeld 3

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

’Navigeren naar nieuwe groei

(waarom is het bedrijf destijds opgericht) betekent dat de huidige waardepropositie niet meer past bij de eisen van onze tijd. Niet alleen verdienmodellen veranderen daardoor maar ook de manier waarop naar winst gekeken wordt en de maatschappelijke functie van een bedrijf. Duurzaamheid is dan niet meer een ‘aflaat’ – nice to have- maar een essentieel onderdeel van bijna elk business model en verdienmodel.

de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  

Verwachtingen

Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks Nederland 2018 ! Click “hier” Boek in 3 stappen gratis terugbel afspraak  > 1 klik op datum >2.  klik op tijd > 3. bevestig je afspraak

Call Mr Data . Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Mail: info@mr-data.nl

Onze verwachting is dat het aantal IT ZZP inhuren freelancer inhurens zal blijven toenemen,

en door verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt zal ook het

aandeel zogeheten gedwongen IT ZZP inhuren freelancer inhurens groeien. Wij denken ook

dat de behoefte van IT ZZP inhuren freelancer inhurens vooral zal bestaan uit het vinden van

projecten, vooral in tijden van crisis. Zowel vanuit de inhurende

kant, als de kant van de IT ZZP inhuren freelancer inhuren neemt de behoefte aan goede

beoordelingen toe. Deze beoordeling zou niet alleen op de

resultaten van de opdracht moeten zijn, maar tevens op de soft

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

skills van een professional. Het onderscheiden van de echte

specialisten zal in toenemende mate belangrijk worden voor

bedrijven om hun onderscheidende vermogen te behouden en te

versterken.

Een IT ZZP inhuren freelancer inhuren hoeft niet volledig ontzorgd te worden. Maar we

kunnen wel het proces zo soepel mogelijk laten verlopen. Een

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

IT ZZP inhuren freelancer inhuren moet in een (online) portaal de weg kunnen vinden naar

opdrachten, beoordelingen, opleidingen en coaching. Hierdoor

wordt de IT ZZP inhuren freelancer inhuren in staat gesteld om meer en meer ondernemend

en zelfsturend te zijn. Het aanbod hiervan moet worden geleverd

door bedrijven en bemiddelaars met kennis van de marktont-

wikkelingen en economische trends. Cloud sourcing oplossingen

op basis van SAAS (software as a service) zullen hier waarschijnlijk

de basis voor worden.

ASML

ASML bestaat bij de gratie van innovatie. De cycli in de

‘semiconductor industry’ (halfgeleiders) waren tot voor kort 2 jaar.

ASML moet aan de ene kant sterk op de kosten letten en andere

kant blijven innoveren in nieuwe technologieën. IT ZZP inhuren freelancer inhurens vormen

een steeds belangrijker onderdeel van de flexibele schil van ASML

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

en bezitten vaak de meest recente kennis op basis van ervaringen

uit projecten bij andere bedrijven. Om snel te kunnen meebewegen

met de markt, werkt ASML veel met externe flexwerkers maar

heeft het bedrijf ook een oplossing gevonden om met de vaste

medewerkers beter de schommelingen in de markt te volgen: de

urenBusiness Intelligence Consultant & Analyst. Dit is een vooruitstrevend beloningssysteem waarmee

werknemers maandelijks een stabiel inkomen houden in hoog- en

laagconjunctuur. Het werkt zo: is het erg druk, dan kunnen ze

overuren op de Business Intelligence Consultant & Analyst zetten. Is het rustig dan kan ASML de

bezetting terugbrengen en kunnen werknemers zich laten

uitbetalen met de uren die op hun rekening staan. Het gaat zelfs

zover dat mensen rood kunnen staan op hun urenrekening.

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

Daarmee houden ze hun baan en een stabiel inkomen. De urenBusiness Intelligence Consultant & Analyst

volgt de marktcyclus van twee á drie jaar. Aan het eind van die

periode moet het urensaldo in principe weer op nul staan.

Samenvatting

De tegenvallende economische groei in de komende jaren zal tot

gevolg hebben dat kostenbeheersing een belangrijk onderwerp

blijft op de management agenda. Tegelijkertijd is de noodzaak tot

innovatie van business modellen en verdienmodellen groot.

Creativiteit, een snelle ‘time-to-market’ en het vermogen buiten

de beperkingen van de eigen organisatiecultuur te treden, worden

steeds belangrijker. De IT ZZP inhuren freelancer inhuren speelt hierbij een belangrijke rol.

De lat wordt hoger voor alle medewerkers. IT ZZP inhuren freelancer inhurens weten niet

beter: ze zijn zo goed als hun laatste opdracht….

Vanwege de focus op interessante projecten, zal de loyaliteit naar

een bemiddelaar relatief laag zijn. Een bemiddelaar, noch een

inhurend bedrijf moet dus spreken over “haar IT ZZP inhuren freelancer inhuren”. Het

antwoord op het binden en boeien van IT ZZP inhuren freelancer inhurens is dus nog niet

gevonden. Het zijn en blijven vrije vogels binnen de flexibele schil.

Het bieden van de beste opdrachten bij de beste opdrachtgevers

tegen het beste tarief zal het antwoord waarschijnlijk zijn…..


de toekomst aan de IT ZZP inhuren freelancer inhuren  15

 

Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks Nederland 2018 ! Click “hier” Boek in 3 stappen gratis terugbel afspraak  > 1 klik op datum >2.  klik op tijd > 3. bevestig je afspraak

Call Mr Data . Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Top 10 zzp inhuren zzp inhuren desks nederland en belgie 2018 Amsterdam > Rotterdam > Utrecht > Brussel > Eindhoven > Limburg > Groningen > Nederland > Europe > Freelancer >
Mail: info@mr-data.nl

Facts: Groei van het aantal

IT inhuren freelancer inhurenIT inhuren freelancer inhuren ? klik “hier”

IT ZZP inhuren freelancer inhurens houdt aan

x 1.000

Mutaties per kwartaal, t.o.v. 2001 Q1

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2018

Werknemers vaste arbeidsrelatie

Flex intern, totaal

Uitzendkrachten

Zelfstandigen

4 per. Zw. Gem. (Flex intern, totaal)

BRON: CBS, DZJENG

ColofonDistributie

Website: www.mr-data.nl

 

Dit is een uitgave van www.mr-data.nl Business Intelligence Consultant & Analyst in

samenwerking met Mr Data IT Developers.

Auteur

Han Mesters

Fotoverantwoording

www.mr-data.nl beeldBusiness Intelligence Consultant & Analyst

Commercieel contact

Han Mesters

www.mr-data.nl Sector Advisory

han.mesters@mr-data.nl

Mr Data IT Developers

Niels Huismans

N.Huismans@mr-data.nl

Iris Voorneman

I.Voorneman@mr-data.nl

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door www.mr-data.nl betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch www.mr-data.nl, noch functionarissen van de Business Intelligence Consultant & Analyst kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

©www.mr-data.nl, februari 2018

Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van www.mr-data.nl. Teksten zijn afgesloten op 20 september 2018.

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir