Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Top 10 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ? Bel Freelance SAP Hana Specialist Mr Data Amsterdam

1 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  In-memory Computing, Big Data

Gefeliciteerd! Je hebt Mr Data gevonden. Wij helpen. SAP Hana Betekenis voor uw organisatie? Europa’s eerste onafhankelijk BI platform voor enterpise organisaties die naast SAP ook  advies nodig hebben met betrekking tot data integratie. What you see is what you get. Sharing is carring. Learn & Grow is onze slogan. Vragen? Maak een terugbel afspraak in onze kalender in 4 stappen. 1. Klik op beschikbare tijd in het groen.  2. Bepaal je hulpvraag. Meerder opties zijn mogelijk. 3. Vul uw contact gegevens in 4. Bevestig je afspraak.

Inleiding

Primair ontvang je step-by-step guidline & roadmap over data provisioning, administration tasks in SAP HANA, persoonlijk advies, maatwerk oplossingen.

Secundair kun op dit platform nuttige informatie krijgen hoe Mr Data omgaat met enterpise data.

  1. We nemen je mee in de wereld van In-memory Computing en hoe dit samen werkt met SAP Hana. Natuurlijk
  2. Wat heb je nodig voor een succesvolle SAP Hana implementatie ? En waar uit kunt u kiezen?
  3. Wat betekent Predictive Analysis voor uw organisatie  wanneer u kiest voor SAP Hana? Secundair behandelen we SAP BPC, ook wel bekend als Business Planning and Consolidation for SAP Hana
top-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdam
top-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdam

2 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  In-memory Computing, Big Data

top-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdamtop-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdam

3 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  Advanced Applications for SAP Hana

top-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdamtop-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdam

4 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  SAP Hana Business Strategy

top-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdamtop-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdam

5 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  Step by Step SAP Hana implementation

top-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdamtop-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdam

6 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?   Tools for SAP Hana

 

7 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  Data Modeling with Information Composer

top-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdamtop-10-sap-hana-betekenis-voor-uw-organisatie-bel-freelance-sap-hana-specialist-mr-data-amsterdam

8 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  In-memory Computing, Big Data

h

 

9 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  In-memory Computing, Big Data

h

 

10 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  In-memory Computing, Big Data

h

 

11 SAP Hana betekenis voor uw organisatie ?  In-memory Computing, Big Data

h

 

SAP launches Hana, sees Indian cloud market at $4.1 billion by 2020

MUMBAI: Leading enterprise resources planning services provider SAP, which today launched its public cloud offering called S/4Hana, expects the country to be among the top cloud markets globally by 2020, with a USD 4.1-billion market opportunity.

Called SAP S/4 (series 4) Hana Public Cloud, which was globally launched last year, is powered by machine learning and artificial intelligence and can help companies become more intelligent entities.

Hana is SAP’s database which was la ..

Vacatures steeds moeilijker te vervullen

geplaatst op 21 augustus 2018Ruim vier op de tien werkgevers verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Van deze bedrijven denkt 60% dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel leidt. In het onderwijs en de zorg is dit percentage nog hoger. Dit blijkt uit een onderzoek van UWV naar moeilijk vervulbare vacatures onder ruim 6.700 bedrijven.

Uit de enquête (pdf, 713 kB) blijkt dat 40% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was. Doordat het voor werkgevers steeds lastiger is om personeel te werven, komt er meer druk op het huidige personeel. Van de bedrijven binnen zorg en welzijn die verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen denkt 70% dat dit zal leiden tot meer werkdruk. Bij onderwijsinstellingen is dit zelfs 85%.

Sectoren met grootste problemen

De wervingsproblemen zijn het grootst voor ICT-beroepen (70%) en technische beroepen (64%). In de zorg en het onderwijs geldt dit voor de helft van de vacatures. Voor bedrijfseconomische, administratieve of creatieve functies vinden werkgevers makkelijker personeel.

Focus op wervingstraject

Werkgevers plegen extra inspanningen om moeilijk vervulbare vacatures alsnog vervuld te krijgen. Ze doen dit met name door het aanpassen en uitbreiden van het wervingstraject. Bedrijven laten vacatures langer open staan, plaatsen vacatures via andere kanalen of zetten hun eigen netwerk in bij de zoektocht naar kandidaten. Ook bieden werkgevers opleidingen aan voor sollicitanten die de juiste kwalificaties missen of schakelen ze een intermediair in, zoals een headhunter of uitzendbureau. Uiteindelijk lukt het bedrijven om bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures (alsnog) in te vullen.

Gebrek aan sollicitanten

Bij vacatures die moeilijk vervulbaar zijn, worden vaak specifieke functie-eisen gevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld een (vak)diploma of certificaat, relevante werkervaring, specifieke vakkennis en Nederlandse taalvaardigheid. Volgens werkgevers blijven vacatures vaak langer open staan omdat er weinig sollicitanten zijn. Ook is er soms sprake van een gebrek aan relevante werkervaring of vakkennis bij sollicitanten.

Oplossingen voor krapte

Toenemende wervingsproblemen vragen om alternatieve oplossingen. UWV bracht eerder 24 oplossingen voor krapte in beeld. Op de korte termijn kunnen werkgevers intensiever werven of de functie-eisen aanpassen. Als deze oplossingen niet afdoende zijn, kan een werkgever denken aan lange termijnoplossingen, zoals het werven onder andere doelgroepen dan de werkgever gewend is en het anders verdelen van taken in een organisatie.

Moeilijk vervulbare vacatures. Oorzaken en gevolgen voor werkgevers

Publicatiedatum: 21 aug 2018

Deze publicatie beschrijft de mate waarin werkgevers moeilijk vervulbare vacatures hebben en wat oorzaken voor en gevolgen van de moeilijk vervulbare vacatures zijn. De uitkomsten zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder ruim 6700 bedrijven in het voorjaar van 2018 in opdracht van UWV.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Gemiddeld zijn vier op de tien ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. De wervingsproblemen zijn het grootst bij ict- en technische beroepen.
  • Vacatures zijn volgens werkgevers moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten zijn. Bij ict-vacatures is de vakkennis van sollicitanten vaker dan gemiddeld onvoldoende.
  • Als werkgevers extra inspanningen verrichten om de vacatures te vervullen gaat het vooral om het aanpassen en uitbreiden van het wervingstraject.
  • Bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures is (alsnog) vervuld.
  • Ruim vier op de tien bedrijven verwachten dat het in 2018 moeilijker wordt om vacatures te vervullen dan in 2017.
  • Een van de mogelijke gevolgen hiervan is, volgens werkgevers, dat de werkdruk bij het huidige personeel kan toenemen.
Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir