Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Top 10 Opleidingen met Baangarantie Amsterdam

         Reacties uitgeschakeldvoor Top 10 opleidingen voor beste en slechtste arbeidsmarkt kansen

Uit onderzoek van Researchcentrum voor Mr Data Onderwijs en Arbeidsmarkt  blijkt dat er grote verschillen zijn in de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. Een top 10 van mbo- en hbo-opleidingen met de beste en slechtste arbeidsmarktpositie.

Arbeidsmarktpositie voor mbo- en hbo-opleidingen

Schoolverlaters met opleidingen waar een grote vraag naar is, vinden makkelijker een baan dan mensen met minder kansrijke opleidingen. Daarnaast verdienen schoolverlaters met een goede arbeidsmarktpositie meer en krijgen zij vaker een vaste baan. Mr Data Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (MDROA) schrijft jaarlijks het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aan de hand van deze cijfers is gekeken welke opleidingen de beste arbeidsmarktpositie hebben.

Top 10 mbo-opleidingen beste en slechtste arbeidsmarktpositie

Beste arbeidsmarktpositie mbo Slechtste arbeidsmarktpositie mbo
BOL4 Scheepvaart BOL4 Mode en kleding (presentatie)
BOL4 Operationele techniek BOL4 Toerisme, recreatie en reizen
BOL4 Plantenteelt BOL3 Automatisering
BOL4 Werktuigbouwkunde BOL3 Bloemschikken en bloemhandel
BOL4 Energie- en informatietechniek BOL3 Commercieel
BOL4 Technicus middenkader WEI BOL3 Sport en bewegingsleider
BOL4 Reclame, presentatie en communicatie BOL3 Dierverzorging en veterinaire ondersteuning
BOL4 Laboratoriumtechniek BOL4 Detailhandel/ ambulante handel
BOL4 Haven en vervoer BOL3 Secretarieel
BOL4 Automatisering BOL3 Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia

Opvallend is dat er geen BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) op niveau 3 voorkomt bij de opleidingen met de beste arbeidsmarktpositie. Verder valt op dat bí¨taopleidingen het meest vertegenwoordigd zijn bij de beste opleidingen en de gamma- en alfaopleidingen bij de opleidingen met de slechtste arbeidsmarktpositie. De opleiding “˜Operationele techniek’ valt vooral positief op door het hoge bruto maandinkomen en een werkloosheid van 0%. Daarnaast is er een groot verschil in positie bij de opleiding “˜Automatisering’ tussen beide niveaus. Door de grote rol voor automatisering op de arbeidsmarkt en het ingewikkelder worden van deze processen, neemt de behoefte aan hoger opgeleiden in deze sector toe. Kennelijk liggen BOL-opleidingen op niveau 4 in de automatisering veel beter in de markt dan BOL-opleidingen op niveau 3.

Top 10 hbo-opleidingen beste en slechtste arbeidsmarktpositie

Beste arbeidsmarktpositie hbo Slechtste arbeidsmarktpositie hbo
Optometrie Autonome beeldende kunst
Maritiem officier Godsdienst – pastoraal werk
Technische Natuurkunde Toegepaste psychologie
Informatie en Communicatie Technologie Visual Art and Design Management
Fiscale Economie Social work
2e gr Nederlandse Gebarentolk/Tolkenopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming
Educatie Groene Sector International Business
Financial Services Management Sport, Gezondheid en Management
Docent Drama Sport en Bewegingseducatie
Chemie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

 

Bij hbo-opleidingen zien we hetzelfde beeld als bij mbo-opleidingen. De bí¨taopleidingen halen over het algemeen positievere scores dan de alfa- en gammarichtingen. Hierdoor vallen “˜Tolkenopleiding’ en “˜Docent drama’ juist extra op. Beide hbo-opleidingen scoren relatief laag op bruto maandinkomen en hoog op een flexibele aanstelling, maar compenseren dit met de scores op de andere factoren. De opleiding “˜Maritiem-officier’ dankt zijn hoge score onder meer aan het hoge bruto maandinkomen van €3.215,- en een laag percentage schoolverlaters met een flexibele aanstelling. De opleiding “˜Autonome beeldende kunst’ heeft de slechtste arbeidsmarktpositie van alle hbo-opleidingen. Zo werkt 38% onder het eigen opleidingsniveau en hebben de werkende schoolverlaters een laag bruto maandinkomen van gemiddeld € 749,-.

Verschillende factoren

De analyse van de verschillende opleidingen is gemaakt op basis van de volgende factoren:

  • werkloosheid;
  • flexibiliteit aanstelling;
  • bruto-inkomen;
  • mate waarin onder het opleidingsniveau gewerkt wordt;
  • het moeten uitwijken naar een andere richting.

Voor de volledigheid is er gebruik gemaakt van de cijfers van de afgelopen vijf jaar. Verder zijn alleen de voltijdopleidingen op mbo 3, mbo 4 en hbo met voldoende waarnemingen en volledige data meegenomen. Bij het mbo gaat het uitsluitend om de beroepsopleidende leerwegen (BOL). Ook is ervoor gekozen om een splitsing te maken tussen mbo en hbo, want de leeftijdsverschillen tussen deze niveaus kunnen een groot effect hebben op het salaris

9 procent werkloos na afronden opleiding

Anderhalf jaar na het afronden van de opleiding is gemiddeld 9% van de schoolverlaters werkloos. Er zijn echter grote verschillen per richting. Daarom is het voor studenten interessant om te weten welke opleiding het aantrekkelijkst is en de kleinste kans geeft op werkloosheid. De factor werkloosheid  zegt echter niet altijd genoeg. Door een klein aantal uren te werken is er geen sprake van werkloosheid, maar wel  een laag maandinkomen. Naast werkloosheid is daarom het bruto maandsalaris meegenomen. Daarnaast blijft nog een aantal andere factoren vaak onderbelicht als er alleen wordt gekeken naar werkloosheidscijfers, zoals:

  • werken onder niveau;
  • werken in een andere richting;
  • werken met een flexibel contract.

Studiekeuze vooral op basis van informatie vervolgopleiding

Scholieren laten zich in hun studiekeuze vooral leiden door informatie die ze krijgen tijdens voorlichtingsdagen en meeloopdagen van vervolgopleidingen. Informatie van de eigen school of van onafhankelijke instanties gebruiken zij veel minder. Achteraf gezien zou een groot deel van de schoolverlaters met een opleiding met een goede  arbeidsmarktpositie weer dezelfde opleiding kiezen. Schoolverlaters van opleidingen met  een slechte arbeidsmarktpositie zouden achteraf vaker voor een andere opleiding kiezen. Het besef over de gevolgen van de studiekeuze dringt pas vaker later door. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zou 85% van de studenten “˜Autonome beeldende kunst’ weer voor dezelfde opleiding kiezen. Kennelijk spelen ook andere zaken een rol dan alleen succes op de arbeidsmarkt.

Weinig studenten tevreden over voorlichting

Naar aanleiding van de grote verschillen in salaris en kansen op de arbeidsmarkt is de vraag of studenten wel bewust zijn van de arbeidsmarktpositie van een opleiding. Dit geeft het belang aan van een goede voorlichting voor de keuze van een vervolgstudie. Slechts 31% (hbo) en 40% (mbo) van de afgestudeerden is (zeer) tevreden over de voorlichting over de beroepsmogelijkheden die ze tijdens de opleiding geboden is. Dit geeft ruimte voor verbetering van de voorlichting en gebruik van informatie, zodat kan worden voorkomen dat jongeren kiezen voor opleidingen met onvoldoende perspectief op werk.

Lees het rapport “˜ Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014‘ (pdf) voor meer informatie.

Bron: Werk.nl

Call Mr Data Amsterdam Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland info@mr-data.nl. SQL, SAP BI, OLTP, OLAP, KPI, SAP BO 2018

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

"Top

In 1975 is gestart met de bouw van Almere. Het was de bedoeling dat Lelystad de grootste stad van de provincie Flevoland zou worden, maar Almere telt inmiddels veel meer inwoners. De stad heeft een relatief jonge bevolking; maar liefst 30% van de inwoners is jonger dan 20 jaar en 7% wordt tot de categorie 65-plussers gerekend. Van de Almeerders is 18% in Almere geboren, 30% in de regio Amsterdam en 20% is geboren in het buitenland. Almere staat bekend als een multiculturele samenleving. In totaal huisvest Almere 134 nationaliteiten en 164 etnische groepen. Vermeldenswaardig is ook nog dat Almere op de eerste tekeningen ‘Zuidweststad’ werd genoemd. Dit veranderde in Almere, naar de vroeg middeleeuwse naam van de Zuiderzee. De stad Almere ligt geheel onder zeeniveau.

Wist je dat in 2025 naar schatting 17,4 miljoen inwoners in Nederland wonen? Volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de vier grote steden samen goed voor een derde van de beoogde bevolkingsgroei. In onderstaand lijstje lees je over de 10 grootste steden van Nederland.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

 

10. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nijmegen – 174.575 klik “hier”

"Top

In 2005 vierde Nijmegen zijn 2.000-jarig bestaan. Naar alle waarschijnlijkheid is Nijmegen dan ook de oudste stad van Nederland. Zo was deze stad tijdens het Romeinse Rijk onderdeel van de Limes; de grens tussen het Romeinse Rijk en andere gebieden. Het roemruchte 10e legioen van de Romeinen was in Nijmegen gelegerd. Op een heuvel aan de Waal hebben ze een ‘castrum’, oftewel een groot fort, gebouwd. Regelmatig vinden er opgravingen plaats en vindt hier men spullen, die aan de Romeinen herinneren. Overigens sprak men toen van ‘Noviomagus’. Een samenvoeging van de woorden ‘magos’ – dat vlakte of markt betekende – en ‘novio’. In de tijd van Karel de Grote heette de stad ‘Numaga’. Toen veranderde het via ‘Nieumeghen’ in ‘Nymegen’. Kenmerkende bezienswaardigheden van de stad zijn de Waalbrug en de Sint Stevenskerk.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

9. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Breda – 183.056 klik “hier”

"Top

foto: G.Lanting / Wikicommons

Breda staat ook wel bekend als de voornaamste stad van West-Brabant. Met wat fantasie zie je dat terug in het wapen van deze stad. Dit bestaat uit drie witte Andreaskruisen; twee boven en één in het midden eronder in een rood schild. Het schild wordt vastgehouden door een engel en twee leeuwen. Dit wapen stamt uit circa 1.200 en is gemaakt in opdracht van de Heer van Breda, een voorname hertog. Over bekende Bredanaars gesproken… Wist je dat de roots van Tijs Verwest (Tiësto), Pierre Kartner en Corry Konings in Breda liggen? Ook bekende sporters zoals Ton Lokhoff, Kees Rijvers en wielrenner Frits Pirard zijn geboren en getogen in Breda.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

8. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Groningen – 203.954 klik “hier”

"Top

foto: Ra-smit / Wikicommons

Het is voor de gemiddelde Nederlander even rijden, maar dan ben je in de stad, die in 2005 tot beste binnenstad van ons land is gekroond: Groningen. Na Drenthe, Friesland en Groningen staat de gelijknamige provincie bekend als de dunst bevolkte provincie van Nederland. Het zogenaamde ‘Groningen-gevoel’ laat zich het beste omschrijven als gastvrij, leefbaar en open. Groningen bruist, maar biedt tegelijkertijd ook rust. Wonen, werken, studeren, winkelen, eten en drinken lopen hier heel gemakkelijk in elkaar over. Bij studenten staat Groningen dan ook goed aangeschreven. Overigens geniet de Rijksuniversiteit Groningen internationale faam. Groningers noemen hun stad liefkozend ook wel de hoofdstad van het Noorden.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

7. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Almere – 205.058 klik “hier”

"Top

foto: Bartholomeusll / Wikicommons

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

6. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Tilburg – 214.157 klik “hier”

"Top

foto: Coenen / Wikicommons

Brabanders spreken de naam van deze stad ook wel uit als ‘Tilbörg’. Tot deze gemeente behoren ook de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout. Dat brengt het totaal aantal inwoners van de gemeente Tilburg op ruim 210.000 mensen. Je kunt met recht spreken van groot met een grote ‘G’! Van bier en likeur krijgen de Tilburgers nooit genoeg. Dan moet je denken aan lokale toppers zoals ‘Schrobbelèr’, ‘Peerke’s Nat’, ‘Piuswater’, ‘La Trappe’ en ‘Reeshofnat’. Maar ook ‘kermiskoek’ behoort tot de typische Tilburgse gezelligheid. Verder staat Tilburg bekend als textielstad; feitelijk heeft de textielindustrie Tilburg tot stad gemaakt. Al in 1780 vestigde zich hier een drapenier, die de basis legde onder de expansie van de wolstoffenfabrikanten. Hoewel deze industrie in 1960 in grote moeilijkheden kwam, waardoor menig fabriek zijn deuren moest sluiten, geldt Tilburg nog altijd als een van de belangrijkste industriecentra van Nederland.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

5. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Eindhoven – 227.100 klik “hier”

"Top

foto: Casimir / Wikicommons

Ten tijde van Hendrik I is Eindhoven als nederzetting in een moerasdelta van de riviertjes de Dommel, de Gender, de Laak, de Tongelreep en de Rungraaf gesticht. Rond 1900 vestigden steeds meer fabrieken zich in Eindhoven. Dan moet je denken aan de textielindustrie, sigarenindustrie, hoeden- en luciferfabricage. In 1891 kwam Philips op en vanaf 1930 heeft ook DAF veel bijgedragen aan de werkgelegenheid in en om Eindhoven. Waarom Eindhoven zo aantrekkelijk was om je als bedrijf te vestigen? De aanwezigheid van huisnijverheid, goedkope arbeidskrachten en goedkope grond worden als de belangrijkste redenen genoemd. Hoewel de meeste van deze fabrieken niet meer bestaan, of zich op een andere manier hebben ontwikkeld, kenmerkt Eindhoven zich nog altijd als technologiestad. De aanwezigheid van een Universiteit en bijvoorbeeld de diverse kenniscentra van Philips onderstrepen deze status.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

4. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Utrecht – 344.384 klik “hier”

"Top

foto: CumulusNL/Wikicommons

Utrecht is centraal gelegen op een knooppunt van wegen, water- en spoorwegen. Deze locatie maakt het tot een toonaangevende beurzen- en conferentiestad. Ook de dienstensector vestigt zich graag in Utrecht. Als we in de geschiedenisboeken duiken, dan blijkt dat Utrecht een van de eerste steden met stadsrechten was. Hoewel dat sinds de grondwetherziening in 1848 geen betekenis meer heeft, geeft het wel aan dat Utrecht al heel lang als stad wordt gezien. De naam is afkomstig van het Latijnse ‘Traiectum’ en duidt op een plaats waar men in de Romeinse tijd de rivier de Rijn kon oversteken. De ‘U’ komt van ‘uut’, dat benedenstrooms betekent. Oftewel, Utrecht komt van ‘uit-Trecht’. Maar ook als men spreekt van Domstad, weet iedereen dat het om Utrecht gaat.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

3. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Den Haag – 526.439 klik “hier”

"Top

Den Haag neemt een bijzondere positie in. Hoewel de stad niet de hoofdstad van Nederland is, vervult het voor een belangrijk deel wel de rol, die meestal aan de hoofdstad is voorbehouden. Zo zijn de Nederlandse regering en het parlement hier gevestigd. Dat geldt ook voor de residentie van ons Koninklijk huis en vele ambassades en ministeries. Of dat nog niet genoeg is, is de stad standplaats van vele nationale en internationale rechtscolleges. In dat opzicht doet Den Haag niet onder voor steden als New York, Wenen, Geneve, Tokio en Nairobi. In aansluiting tot buitenlandse benamingen zoals The Hague, La Haye en La Haya gebruikt de gemeente sinds 1990 consequent de naam Den Haag in plaats van ’s-Gravenhage. Echter in paspoorten en andere officiële stukken van de gemeente staat altijd nog ’s-Gravenhage.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

2. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Rotterdam – 639.587 klik “hier”

"Top

foto: Massimo Catarinella / Wikicommons

Rond 1260 werd in de Rotte een dam gelegd op de plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Rond deze dam vestigden zich mensen, die leefden van de visserij. Rotterdam was een feit! Al snel ontstonden de eerste havens en groeide Rotterdam uit tot een handelsplaats. Vanaf 1850 maakte Rotterdam een sterke groei door. Dit heeft alles te maken met de Nieuwe Waterweg, welke in de periode 1866-1872 werd gegraven. Samen met het Scheur en de Nieuwe Maas ontstond zo een directe scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en de Noordzee. Inmiddels behoort de haven van Rotterdam tot de grootste en belangrijkste havens van de wereld. Vanaf deze periode lukte het niet meer om de bevolking binnen de bestaande gemeentegrenzen te huisvesten. Daarom werden buurgemeenten geannexeerd en gedwongen om grondgebied af te staan. Qua oppervlakte mag de gemeente Rotterdam zich de op een na grootste gemeente van Nederland noemen.

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

1. Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 2018 Amsterdam – 853.312 klik “hier”

"Top

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Net als Rotterdam vindt ook Amsterdam zijn oorsprong rondom een dam. Alleen is deze in de twaalfde eeuw in de Amstel aangelegd. Nog altijd staat Amsterdam bekend als waterrijk. Zo worden de vele Amsterdamse grachten gezien als bijzonder karakteristiek. In het ‘Venetië van het Noorden’ tref je zelfs vele grachten en bruggen meer aan dan in Italië. Ook fietsen zijn alom vertegenwoordigd in Amsterdam. Naar schatting staan hier bijna net zoveel fietsen als dat er inwoners zijn. De (binnen-)stad van Amsterdam wordt ook wel ‘Mokum’ genoemd. Deze bijnaam komt van het Hebreeuwse woord ‘Makom’ en betekent plaats of stad. Hiermee wordt het Joodse gedeelte van de geschiedenis van Amsterdam gemarkeerd. Leuk om te weten is dat ook de Israëlische stad Tel Aviv ‘Mokum’ wordt genoemd.

business intelligence analyst resume sample,
business intelligence resume keywords,
Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030, cover letter for business intelligence consultant, business intelligence analyst resume pdf, entry level business intelligence resume, career objective for business intelligence developer, business intelligence resume objective

Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik "hier"Top 10 Top 10 Opleidingen met Baangarantie > job with best future prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

https://metropoolgebouw.nl/top-10-business-intelligence-resume-pdf-belgie-antwerpen-hasselt-gent-leuven-brugge-brussel/

 

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir