Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

sql database training

Volg sql database training bij Mr Data Amsterdam.  Deze training is volledig gewijd aan SQL. Elke aspect van de taal wordr grondig en kritisch besproken. Het begrijpen en gebruiken van SQL database tijdens je werk staat bij ons centraal. Bij Mr Data HBO opleidingen is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht via onze klassikale, e-learning en video conference omgeving.

Meer informatie:

 • Download Gratis brochure
 • Bel met onze studie adviseur
 • Bekijk onze introductie video
 • Login in onze e-learning omgeving
 • Volg een gratis informatie avond in Amsterdam
 • Volg een gratis informatie avond in Eindhoven
 • Mail naar info@mr-data.nl voor meer informatie

Leerdoelen sql database training

erp training amsterdam-rotterdam groningen
sql database training

Onze sql database training staat in het teken van begrijpen van bedrijfsprocessen in relatie met ERP informatiesystemen. Na het volgen van deze module is de student in staat een relatie te leggen tussen business processen en ERP informatiesystemen. Vier belangrijkste business processen gaan we tijdens deze training behandelen

 • raadplegen van gegevens (joins, functies en subqueries)
 • muteren van gegevens
 • opzetten van tabellen en views
 • specificeren van primaire-, refererende-sleutels en andere integriteitsregels
 • gebruik van indexen
 • gegevensbeveiliging
 • ontwikkelen van stored procedures en trigggers
 • applicatieontwikkeling met embedded SQL en ODBC
 • werken met transacties
 • optimaliseren van instructies

sql database training voor beginners

 

Doelgroep sql database training

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de wereld van Big Data Analytics. Wij geven verschillende HBO Opleidingen en cursussen in SAP, Big Data en Business Intelligence. Zo bieden wij verschillende modules aan op onze Business School in verschillende studievormen en verlenen onze ​consultants​ hun expertise bij strategische vraagstukken.

 Flexibel klassikaal studeren tijdens onze sql database training

 • Dag opleiding
 • Avondopleiding
 • Zaterdagopleiding
 • Incompany opleiding

sql database training voor beginners

Bedrijven maken gebruik van sql database training om bedrijfsprocessen op het gebied van fabricage, productie, financiën en personeelszaken in een systeem samen te brengen, met als resultaat efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Veel processen worden beheerst met geavanceerde software. SAP ERP levert hier voor tal van bedrijven software. Hierbij is gedacht aan alle bedrijfsprocessen.

Doelgroep sql database training

Voor iedereen die betrokken is bij een SQL Data base systeem. Onze opleiding wordt veel gevolgd door:

 • Software ontwikkelaars
 • programmeurs
 • Studenten
 • Werkzoekende
 • Informatie managers
 • BI Consultants
 • Managers Financiën,
 • Business Intelligence managers,
 • Project Medewerkers
 • Business managers.

Wat is SQL ? sql database training for beginners

De vraag ’Wat is SQL?’ kan op vele manieren beantwoord worden. Bijvoorbeeld: database taal van relationele database systemen als Oracle, DB2, Sybase, Informiz en Microsoft SQL Server. Deze training bevat een volledige beschrijving van SQL (Structured Query Language). SQL kent een klein maar zeer krachtige verzameling van instructies gericht op het bewerken, beheren en beveiligen van databasegegevens. Met deze training nemen wij u mee in de wereld van SQL database systemen.

 Kwaliteit studiemateriaal Mr Data Amsterdam Business School

Mr Data Business School Amsterdam gebruikt voornamelijk state-of-the-art studiemateriaal. Dit materiaal is voornamelijk in het Engels geschreven. Mr Data Business School gebruikt studiemateriaal van de volgende uitgevers:

 • Pearson British multinational publishing Computing & IT textbooks, and education company headquartered in London.
 • MK, Morgan Kaufmann textbooks Leading computer science education and technical company that help professionals stay ahead of the curve and inspire future innovation.
 • O’Reilly Media – Technology and business training American media company established by Tim O’Reilly that publishes books and Web sites and produces computer technology topics.
 • McGraw-Hill Education (MHE) American learning science company, including computer, business, scientific, architecture, engineering and technical books and one of the “big three” educational publishers that provides customized educational Sap Press

ERP training voor beginners kernvakgebieden bij Mr Data Business School en HBO Opleidingen

Deze opleiding volgt onder de volgende kernvakgebieden: Informatiesystemen, bedrijfsprocessen en informatiesystemen, organisatie en strategie, IT-Infrastructuur, Business Intelligence, gegevensopslag en informatiemanagement, Telecommunicatie, internet en Wifi-technologie, beveiliging van informatiesystemen, operationeel enterprise toepassingen, enterprise-applicaties, e commerce, digitale markten, digitale goederen, kennismanagement, business process management, management van internationale informatiesystemen.

Beoordelingen:

De resultaten van de studenten aan de Mr Data Business School worden op verschillende manieren getoetst. Tijdens de verschillende modules werken studenten aan artikelen, blogs maar ook projectplannen. Daarnaast houdt de student presentaties zowel online als voor de klas. Als laatste vind er aan het einde van elke module een toets plaats.

 

Praktijk relevant sql database training

Voor ons is het belangrijk dat wat u bij ons leert, relevant is voor de werkzaamheden die u in uw onderneming uitvoert. Omdat onze opleiders de IT-praktijk uit ervaring goed kennen en ook in hun huidige rol op regelmatige basis IT-projecten voor Mr Data uitvoeren, snappen we goed wat voor u speelt. Met uw praktijkcases kunt u bij ons terecht.

Boven verwachting

Om boven verwachting te kunnen presteren, willen we een goed beeld hebben van wat u van ons verwacht. Daarom besteden we vooraf aandacht aan het peilen van de wensen waarmee u naar ons bent toegekomen. We streven er naar deze verwachtingen te overtreffen. Daarom houden we steeds in de gaten of u tevreden bent, sturen waar nodig bij en bespreken na afloop met u of wij uw verwachting inderdaad hebben overtroffen. Uw commentaar dient als input om het de volgende keer nóg beter te doen.

 

Passie kunt u bij ons herkennen in gedrevenheid, betrokkenheid, kwaliteit drang en de wil om constant mee te blijven veranderen met de vraag van onze klanten. Concreet vindt u onze passie het meest terug in het vakmanschap dat we u bieden als gesprekspartner en opleider in het ICT-vakgebied. In deze opleiding leert u over het analyseren van de bedrijfsvereisten en bouwen de juiste oplossing toe te passen. De business analyst functie wordt steeds belangrijker bij het afstemmen van IT op eisen en wensen van financiële business processen. U leert te functioneren als Business Analyst. U leert werken in een BI project. Het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen is de focus van onze Business Analyse training. Bedrijfsprocessen zijn continu aan verandering onderhevig en dienen maximaal bij te dragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. IT is veelal één van de belangrijkste instrumenten om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten. Ingrijpende veranderingen binnen de IT zoals Outsourcing, Rightshoring en de Service georiënteerde Enterprise leiden momenteel tot een versterkte focus op de business en de bedrijfsprocessen. Tijdens deze opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vraag: hoe kan een organisatie IT goed inzetten en aansturen? De deelnemers krijgen een brede kijk op de veelheid aan kennisgebieden rondom het vlak van business analist.

Alternatieven voor sql database training

In dit artikel kunt u informatie vinden over de module ERP training voor beginners welke te volgen is bij Mr Data. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de manier van opleiden zoals Mr Data dat voor ogen heeft staan. Ook kunt u informatie vinden over de basis omscholingsmodule ‘omscholen naar ICT’ welke bestaat uit ERP training voor beginners, BI Tools Training en Big Data Training. 

M1: ERP training voor beginners

M2: Performance Management

M3: Business Intelligence Tools

M4: Data Warehousing

MS: Business Intelligence Strategy

M6: Bl / Business Analyst

M7: Data Visualization

M8  Scrum Methodology

M9: Bl Competency Center

M10: Mobile Analytics

M11: SAP Business Objects  

M12:Tableau

Wanneer u na het lezen van dit artikel nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen via info@mr-data.nl en ontdekken wat Mr Data voor U kan betekenen. Kijkt u ook gerust een rond op onze website mr-data.nl.

Omscholen naar ICT

Waarom omscholen naar ICT?

Mr Data springt in op het probleem van het tekort aan ICT’ers in de markt. Door werkzoekende mensen nieuwe en relevante skills aan te leren op het gebied van ICT, worden deze mensen breder inzetbaar in het arbeidsproces. Veel van deze nieuwe skills bevinden zich op vakgebieden waar nog weinig scholing in is zodat de leerlingen van de Mr Data Private Business School zich extra onderscheiden t.o.v. andere leerlingen van andere HBO Opleidingen. Denk hierbij aan onderwerpen als:

 • SEO/ SEA
 • Big Data
 • Web Analytics
 • Business Intelligence Tools
 • ERP training voor beginners

Er wordt veel geschreven over relevantie van traditionele HBO Opleidingen. Uit vele onderzoeken blijkt dat studenten na hun opleiding maar moeilijk aan de slag komen in de door hen gewenste bedrijfstak.

Mr Data is zeer gericht in het aanleren van nieuwe skills en vaardigheden welke daadwerkelijk gevraagd worden in de markt. Daardoor komen studenten van de Mr Data Private Business School sneller aan een baan.

Hoe ziet omscholen naar ICT eruit?

Mr Data is een moderne business school. Dat betekent dat gebruik gemaakt wordt van verschillende vernieuwende vormen van onderwijs. De onderwijsvorm valt het beste samen te vatten als ‘blended learning’. Hierbij komen traditionele vormen als college volgen, boeken bestuderen en toetsen maken samen met de nieuwe mogelijkheden die het informatietijdperk met zich meebrengt. Daarnaast ligt de nadruk op individuele begeleiding. Mr Data kijkt naar welke skills de student reeds heeft opgedaan en waar hij in kan verbeteren en stelt aan de hand daarvan een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

Verschillende middelen van onderwijs in het  traject zijn:

 • Video Conferencing
 • Online Lesmateriaal
 • Individuele begeleiding
 • Klassikaal Les
 • Presentaties geven
 • Opdrachten maken
 • Studeren uit modern lesmateriaal
 • artikelen en blogs publiceren

Video Conferencing:

Mr Data biedt vele mogelijkheden met betrekking tot het leren op afstand. Partner Zoom is in deze zeer belangrijk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld college via de webcam, presentaties geven vanuit thuis en online vergaderen met een projectgroep.

Online Lesmateriaal:

Studenten van Mr Data krijgen toegang tot een aantal belangrijke kanalen voor het vinden van relevante literatuur. Belangrijkste 2 kanalen zijn; lynda.com en speechschool.tv.

Individuele begeleiding tijdens sql database training

Daar de HBO Opleidingen aan de Private Business School van Mr Data vanuit kleine klassen plaatsvinden, is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Wekelijks vinden er evaluaties plaats en wordt gekeken naar de studievoortgang. Wanneer bepaalde onderdelen van de studie problemen opleveren voor de student dan is er alle ruimte voor aanvullend lesmateriaal en extra begeleiding om toch zo snel mogelijk op niveau te komen.

Mr Data vindt persoonlijke aandacht een van de belangrijkste pijlers in haar onderwijs. Om dit te waarborgen bestaat een klas bij Mr Data nooit uit meer dan 10 studenten. Daardoor is er voor de student altijd genoeg ruimte om aan te geven wanneer hij extra hulp nodig heeft en welke op onderdelen extra lesmateriaal vereist is.

Klassikale sql database training

Natuurlijk is er bij de Mr Data Private Business School ook ruimte voor college. Leraar Mondy Holten neemt haar studenten mee tijdens colleges in de wereld van Web Analytics, Big Data, Project Management, Business Intelligence en ERP/ SAP systemen.

Waar kunt u onze inhouse sql database training volgen?

Leven lang studeren staat bij Mr Data Business School centraal. Vanaf 10 personen is het mogelijk onze erp traing op de volgende locaties te volgen:

 • Nijmegen
 • Breda
 • Groningen
 • Almere
 • Tilburg
 • Eindhoven
 • Utrecht
 • Den Haag
 • Nijmegen
ERP training Nijmegen
sql database training Nijmegen

In 2005 vierde Nijmegen zijn 2.000-jarig bestaan. Naar alle waarschijnlijkheid is Nijmegen dan ook de oudste stad van Nederland. Zo was deze stad tijdens het Romeinse Rijk onderdeel van de Limes; de grens tussen het Romeinse Rijk en andere gebieden. Het roemruchte 10e legioen van de Romeinen was in Nijmegen gelegerd. Op een heuvel aan de Waal hebben ze een ‘castrum’, oftewel een groot fort, gebouwd. Regelmatig vinden er opgravingen plaats en vindt hier men spullen, die aan de Romeinen herinneren. Overigens sprak men toen van ‘Noviomagus’. Een samenvoeging van de woorden ‘magos’ – dat vlakte of markt betekende – en ‘novio’. In de tijd van Karel de Grote heette de stad ‘Numaga’. Toen veranderde het via ‘Nieumeghen’ in ‘Nymegen’.

9. sql database training in Breda

ERP training Breda
sql database training Breda

foto: G.Lanting / Wikicommons

Breda staat ook wel bekend als de voornaamste stad van West-Brabant. Met wat fantasie zie je dat terug in het wapen van deze stad. Dit bestaat uit drie witte Andreaskruisen; twee boven en één in het midden eronder in een rood schild. Het schild wordt vastgehouden door een engel en twee leeuwen. Dit wapen stamt uit circa 1.200 en is gemaakt in opdracht van de Heer van Breda, een voorname hertog. Over bekende Bredanaars gesproken… Wist je dat de roots van Tijs Verwest (Tiësto), Pierre Kartner en Corry Konings in Breda liggen? Ook bekende sporters zoals Ton Lokhoff, Kees Rijvers en wielrenner Frits Pirard zijn geboren en getogen in Breda.

8.

sql database training in Groningen

ERP training Groningen
sql database training

foto: Ra-smit

/ Wikicommons

Het is voor de gemiddelde Nederlander even rijden, maar dan ben je in de stad, die in 2005 tot beste binnenstad van ons land is gekroond: Groningen. Na Drenthe, Friesland en Groningen staat de gelijknamige provincie bekend als de dunst bevolkte provincie van Nederland. Het zogenaamde ‘Groningen-gevoel’ laat zich het beste omschrijven als gastvrij, leefbaar en open. Groningen bruist, maar biedt tegelijkertijd ook rust. Wonen, werken, studeren, winkelen, eten en drinken lopen hier heel gemakkelijk in elkaar over. Bij studenten staat Groningen dan ook goed aangeschreven. Overigens geniet de Rijksuniversiteit Groningen internationale faam. Groningers noemen hun stad liefkozend ook wel de hoofdstad van het Noorden.

7.

sql database training in Almere

ERP training almere
sql database training in almere

foto: Bartholomeusll / Wikicommons

In 1975 is gestart met de bouw van Almere. Het was de bedoeling dat Lelystad de grootste stad van de provincie Flevoland zou worden, maar Almere telt inmiddels veel meer inwoners. De stad heeft een relatief jonge bevolking; maar liefst 30% van de inwoners is jonger dan 20 jaar en 7% wordt tot de categorie 65-plussers gerekend. Van de Almeerders is 18% in Almere geboren, 30% in de regio Amsterdam en 20% is geboren in het buitenland. Almere staat bekend als een multiculturele samenleving. In totaal huisvest Almere 134 nationaliteiten en 164 etnische groepen. Vermeldenswaardig is ook nog dat Almere op de eerste tekeningen ‘Zuidweststad’ werd genoemd. Dit veranderde in Almere, naar de vroeg middeleeuwse naam van de Zuiderzee. De stad Almere ligt geheel onder zeeniveau.

6.

sql database training in Tilburg

ERP training Tilburg
sql database training Tilburg

foto: Coenen / Wikicommons

Brabanders spreken de naam van deze stad ook wel uit als ‘Tilbörg’. Tot deze gemeente behoren ook de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout. Dat brengt het totaal aantal inwoners van de gemeente Tilburg op ruim 210.000 mensen. Je kunt met recht spreken van groot met een grote ‘G’! Van bier en likeur krijgen de Tilburgers nooit genoeg. Dan moet je denken aan lokale toppers zoals ‘Schrobbelèr’, ‘Peerke’s Nat’, ‘Piuswater’, ‘La Trappe’ en ‘Reeshofnat’. Maar ook ‘kermiskoek’ behoort tot de typische Tilburgse gezelligheid. Verder staat Tilburg bekend als textielstad; feitelijk heeft de textielindustrie Tilburg tot stad gemaakt. Al in 1780 vestigde zich hier een drapenier, die de basis legde onder de expansie van de wolstoffenfabrikanten. Hoewel deze industrie in 1960 in grote moeilijkheden kwam, waardoor menig fabriek zijn deuren moest sluiten, geldt Tilburg nog altijd als een van de belangrijkste industriecentra van Nederland.

5.

sql database training in Eindhoven

erp training eindhoven
sql database training eindhoven

foto: Casimir / Wikicommons

Ten tijde van Hendrik I is Eindhoven als nederzetting in een moerasdelta van de riviertjes de Dommel, de Gender, de Laak, de Tongelreep en de Rungraaf gesticht. Rond 1900 vestigden steeds meer fabrieken zich in Eindhoven. Dan moet je denken aan de textielindustrie, sigarenindustrie, hoeden- en luciferfabricage. In 1891 kwam Philips op en vanaf 1930 heeft ook DAF veel bijgedragen aan de werkgelegenheid in en om Eindhoven. Waarom Eindhoven zo aantrekkelijk was om je als bedrijf te vestigen? De aanwezigheid van huisnijverheid, goedkope arbeidskrachten en goedkope grond worden als de belangrijkste redenen genoemd. Hoewel de meeste van deze fabrieken niet meer bestaan, of zich op een andere manier hebben ontwikkeld, kenmerkt Eindhoven zich nog altijd als technologiestad. De aanwezigheid van een Universiteit en bijvoorbeeld de diverse kenniscentra van Philips onderstrepen deze status.

4. sql database training in Utrecht

erp training utrecht
sql database training utrecht

foto: CumulusNL/Wikicommons

Utrecht is centraal gelegen op een knooppunt van wegen, water- en spoorwegen. Deze locatie maakt het tot een toonaangevende beurzen- en conferentiestad. Ook de dienstensector vestigt zich graag in Utrecht. Als we in de geschiedenisboeken duiken, dan blijkt dat Utrecht een van de eerste steden met stadsrechten was. Hoewel dat sinds de grondwetherziening in 1848 geen betekenis meer heeft, geeft het wel aan dat Utrecht al heel lang als stad wordt gezien. De naam is afkomstig van het Latijnse ‘Traiectum’ en duidt op een plaats waar men in de Romeinse tijd de rivier de Rijn kon oversteken. De ‘U’ komt van ‘uut’, dat benedenstrooms betekent. Oftewel, Utrecht komt van ‘uit-Trecht’. Maar ook als men spreekt van Domstad, weet iedereen dat het om Utrecht gaat.

3. sql database training in Den Haag

erp training Den Haag
sql database training Den Haag

Den Haag neemt een bijzondere positie in. Hoewel de stad niet de hoofdstad van Nederland is, vervult het voor een belangrijk deel wel de rol, die meestal aan de hoofdstad is voorbehouden. Zo zijn de Nederlandse regering en het parlement hier gevestigd. Dat geldt ook voor de residentie van ons Koninklijk huis en vele ambassades en ministeries. Of dat nog niet genoeg is, is de stad standplaats van vele nationale en internationale rechtscolleges. In dat opzicht doet Den Haag niet onder voor steden als New York, Wenen, Geneve, Tokio en Nairobi. In aansluiting tot buitenlandse benamingen zoals The Hague, La Haye en La Haya gebruikt de gemeente sinds 1990 consequent de naam Den Haag in plaats van ’s-Gravenhage. Echter in paspoorten en andere officiële stukken van de gemeente staat altijd nog ’s-Gravenhage.

2. sql database training in Rotterdam

ERP training Rotterdam
sql database training Rotterdam

foto: Massimo Catarinella / Wikicommons

Rond 1260 werd in de Rotte een dam gelegd op de plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Rond deze dam vestigden zich mensen, die leefden van de visserij. Rotterdam was een feit! Al snel ontstonden de eerste havens en groeide Rotterdam uit tot een handelsplaats. Vanaf 1850 maakte Rotterdam een sterke groei door. Dit heeft alles te maken met de Nieuwe Waterweg, welke in de periode 1866-1872 werd gegraven. Samen met het Scheur en de Nieuwe Maas ontstond zo een directe scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en de Noordzee. Inmiddels behoort de haven van Rotterdam tot de grootste en belangrijkste havens van de wereld. Vanaf deze periode lukte het niet meer om de bevolking binnen de bestaande gemeentegrenzen te huisvesten. Daarom werden buurgemeenten geannexeerd en gedwongen om grondgebied af te staan. Qua oppervlakte mag de gemeente Rotterdam zich de op een na grootste gemeente van Nederland noemen.

1. sql database training in Amsterdam

erp training amsterdam
sql database training amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Net als Rotterdam vindt ook Amsterdam zijn oorsprong rondom een dam. Alleen is deze in de twaalfde eeuw in de Amstel aangelegd. Nog altijd staat Amsterdam bekend als waterrijk. Zo worden de vele Amsterdamse grachten gezien als bijzonder karakteristiek. In het ‘Venetië van het Noorden’ tref je zelfs vele grachten en bruggen meer aan dan in Italië. Ook fietsen zijn alom vertegenwoordigd in Amsterdam. Naar schatting staan hier bijna net zoveel fietsen als dat er inwoners zijn. De (binnen-)stad van Amsterdam wordt ook wel ‘Mokum’ genoemd. Deze bijnaam komt van het Hebreeuwse woord ‘Makom’ en betekent plaats of stad. Hiermee wordt het Joodse gedeelte van de geschiedenis van Amsterdam gemarkeerd. Leuk om te weten is dat ook de Israelische stad Tel Aviv ‘Mokum’ wordt genoemd.

 

Relevante sql database skills for your resume

sql server training, learn sql online, sql server certification, sql online training, sql for beginners, sql tutorial for beginners, sql online course, learn sql server, best way to learn sql, learn sql, sql tutorial, sql certification, sql database, ms sql server, microsoft sql server, sql server download, sql server tutorial, mssql, sqlcode, sql queries, sql server 2008, sql server express, sql commands, sql functions, w3schools sql, sql server, sql, sql training courses,

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir