Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

sap hana proof of concept template 2019-2020

sap proof of concept template ? Call Mr Data Amsterdam.

Een Proof of Concept (PoC) is een methode om door middel van een werkend product te demonstreren of een bepaalde IT-oplossing geschikt is voor een bepaald doel. Deze werkwijze is geschikt voor zowel pakketsoftware, een maatwerkproduct of een low-code ontwikkelplatform. Naarmate software een steeds centralere rol krijgt in de bedrijfsvoering van organisaties, is het niet verstandig om een product aan te schaffen puur op basis van een bekende merknaam en een mooie demonstratie. Een organisatie heeft concreet bewijs nodig dat de beoogde oplossing precies aansluit op de wensen, en dat deze binnen de gewenste termijn opgeleverd kan worden. Ofwel: een Proof of Concept is noodzakelijk om zeker van je zaak te zijn.

In deze whitepaper bespreken we hoe een Proof of Concept tot stand komt, welke vormen er zijn, welke voordelen het heeft, en welke resultaten je er als bedrijf van mag verwachten.

Uiteraard vraagt dit van jou als opdrachtgever ook een en ander, jij moet immers de lead nemen. Wat moet je doen:
1) doe een grondige requirements analyse (Je moet goed weten wat de organisatie wil);
2) de technische en organisatorische randvoorwaarden in kaart brengen (op welk platform en wie kan in het project meedraaien);
3) definieer vooraf goed wat je belangrijk vindt om te zien, meestal de knockout criteria en een paar special features (niet standaard functionaliteit);
4) bepaal hoe je de prestaties van de leveranciers gaat meten (beschrijf de criteria);
5) nodig leverancier(s) uit , leg uit wat je wilt, binnen welk tijdsbestek en op welke criteria afgerekend wordt;
6) meet de resultaten en analyseer deze met alle betrokkenen;
7) maak de keuze voor leverancier en product

Relevantie, kwaliteit en potentieel

•Hoe goed het project is afgestemd op het doel en de doelstellingen van de call •

De omvang van het potentieel van het project om een ​​relevante en vereiste behoefte op te lossen • De mate waarin het project innovatie, originaliteit en kwaliteit toont • Het belang van de resultaten als het project succesvol is

• De omvang van het potentieel van de oplossing in Zweden en internationaal

Gendergelijkheid en duurzaamheid

• Hoe goed doordacht het aspect gendergelijkheid is (in de samenstelling van de projectgroep, de betrokkenheid van belanghebbenden / gebruikers en in de ontwikkeling van ideeën en oplossingen).

• Hoe goed doordacht het duurzaamheidsaspect is en of het project op korte of lange termijn kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van Agenda 2030.

Haalbaarheid

• De mate waarin de geplande activiteiten realistisch zijn om de verwachte resultaten tijdens de projectperiode te bereiken

• De mate waarin het tijdschema realistisch is • De plausibiliteit van het budget in relatie tot de projectindeling en verwachte resultaten

• De mate waarin het plan voor communicatie met potentiële belanghebbenden / gebruikers is realistisch

Actoren

• Het vermogen en de competentie van de projectmanager om het project uit te voeren

• De mate waarin de projectorganisatie en de algehele expertise voldoende en relevant zijn voor de uitvoering van het project

• Hoe goed belanghebbenden / gebruikers bij het project zijn betrokken

• Hoe goed gebruik / commercialisatie / innovatie-experts zijn bij het project betrokken

Print Friendly, PDF & Email