Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

SAP cursus logistiek, cursus sap finance

Module 1 |

SAP Basis Cursus & Business Process Management Training

SAP is een geïntegreerd software die wordt ingezet om de werkzaamheden binnen een bedrijf te optimaliseren. Mr Data informeert je graag over wat SAP is.
Ervaar zelf de mogelijkheden van SAP. Combineer het beste uit 2 werelden klassikaal en digitaal onderwijs. Bel Mr Data Business School vandaag. Learn & Grow.

1. Mr. Data Amsterdam, Business School

Mr. Data Amsterdam, Private IT Business School biedt u verschillende modules, studievormen opleidingstrajecten, trainingen, begeleiding, omscholingscursussen en advisering voor volwassenen op het gebied van Big Data.

Maatschappelijke doel
Het maatschappelijke doel van Mr. Data Amsterdam is om mensen vanuit een kansarme positie in een kansrijke positie te helpen, in samenwerking met gemeentes, overheden, werknemersbelangen organisaties en ondernemingsraden. Mr. Data Amsterdam heeft als doel om eind 2020, nummer 1, grootste private Business School te zijn van europa op het gebied van Big Data. Versnel uw carrière met deze omscholing naar ict /BI Consultant en schrijf je in voor onze opleiding.

hbo afgestudeerd en geen werk unemployed-not-getting-hired
hbo afgestudeerd en geen werk unemployed-not-getting-hired

Dienstverlening Mr. Data Amsterdam
Business School
Werkgelegenheidsprojecten
Boekenwinkel

Doelgroep Business School
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de wereld van Big Data Analytics. Wij geven verschillende opleidingen en cursussen in SAP, Big Data en Business Intelligence. Zo bieden wij verschillende modules aan op onze Business School in verschillende studievormen en verlenen onze consultants hun expertise bij strategische vraagstukken.

Locatie
Mr. Data Amsterdam is gevestigd in gebouw Metropool aan de Weesperstraat 61-105 te Amsterdam. Deze ruime bedrijfsruimte is verspreid over vijf verdiepingen en voelt erg modern aan. Onze locatie is zeer gemakkelijk te bereiken met het ov (metrostations Waterlooplein en Weesperstraat).

2. Omscholing BI Consultant Level 2
2.1 Korte beschrijving
Versnel je carrière met Mr. Data Amsterdam omscholing naar ict / BI Consultant. In 50 intensieve dagen leer je de beginselen van ERP/ SAP systemen, Business Intelligence en Web Analytics. Je gaat hard aan de slag met zowel studiemateriaal, relevante praktijkcases en de nieuwste software producten.
Inhoudsopgave

Inleiding 3
Leerdoelen 3
Literatuur 4
Inhoud colleges en bijbehorende opdrachten/voorbereiding 4
Beoordeling 5
Beoordelingsformulier 6

Inleiding

Big data is het nieuwe goud! Steeds meer bedrijven nemen operationele, tactische en strategische beslissingen op basis van data, ofwel “data-driven decision making”. De hoeveelheid beschikbare data groeit explosief. Vragen waarmee organisaties worstelen zijn: Wat moeten wij hiermee? Wat is voor ons relevant?

In 3 sessies duiken we in de wereld van Business Processing & ERP Database Management. In deze module gaan we praktijkgericht aan de slag door een praktijksituatie te kiezen waarop deelnemers de theorie zelfstandig kunnen toepassen. Elke module wordt afgesloten met een “toets-moment”. Bij de Day Course is dit een presentatie. Daarnaast bieden wij ook een traject aan: omscholen naar ict. Meer informatie bezoek onze website.

Op basis van de informatie uit Databases en Data-Warehousing systemen kunnen managers betere beslissingen nemen. Om de juiste informatie uit het Data-warehousing te krijgen, is het belangrijk om inzicht te hebben Business Processing & Data Management.

Leerdoelen
De module Business Process & Database Management staat in het teken van begrijpen van bedrijfsprocessen in relatie met ERP database systemen. De volgende functionele werkgebieden worden behandeld:

SAP Basis kennis
SAP Business Suite Components
OLTP / OLAP
SAP Architecture
SAP Phases
SAP Developer vs Configurer
Problemen bij beheer van database gegevensbronnen zoals:
Data Redundancy
Data inconsistentie
Programma Data-afhankelijkheid
Onvoldoende beveiliging van informatiesystemen
Belangrijkste business data in relatie met business processen :
Sales data
Financieel data
HR Data
Belangrijkste ondernemingsbrede informatiesystemen
ERP – Enterprise Resource Planning
CRM – Customer Relationship Management
Software As a Service
Belangrijkste mogelijkheden van een database

Eindresultaat

Aan het eind van de module Business Processing & Database Management :

heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste begrippen in Database Management.
de deelnemer kan relatie leggen tussen Business Processing & Database Management.
de deelnemer heeft basiskennis van verschillende database toepassingen zoals:
SQL Database
SAP ERP
de deelnemer kan het management adviseren m.b.t. database toepassingen.

Didactische werkvorm, opzet en competenties

De module wordt in drie (online) sessies van 3,5 uur aangeboden.

Elke bijeenkomst bestaat uit een introducerend hoorcollege over de kernproblematiek van het onderwerp dat die keer centraal staat. De meeste colleges eindigen met een ‘topic’ over Processing & Database Management, waarbij een specifiek onderwerp verder wordt uitgediept. Colleges zijn interactief; van de deelnemers verwachten wij dat zij actief meedoen en hun kennis delen met betrekking tot ervaringen met Processing & Database Management in hun eigen werkomgeving.

Literatuur

De module Processing & Database Management gebruikt state-of-the-art studiemateriaal. Dit materiaal is voornamelijk in het Engels geschreven. Het studiemateriaal is afkomstig van de volgende uitgevers:

Pearson British multinational publishing Computing & IT textbooks.
MK, Morgan Kaufmann textbooks Leading computer science education, en
O’Reilly Media – Technology and business training American media
McGraw-Hill Education (MHE) American learning science company

Voor elke bijeenkomst en college delen zijn presentaties te downloaden via mrdata.learningstone.com. Hier zijn ook de extra artikelen te vinden en verwijzingen naar internetsites, zoals Youtube. Deze stukken zijn allemaal verplichte literatuur.

Verplichte literatuur

Data Selection (PDF files)
Voor deze module is er een selectie gemaakt van verschillende boeken, alle relevante informatie kunt u downloaden via mrdata.learningstone.com.

Activiteitenrooster

Module naam:
Business Processing & ERP training
Module code:
ERP – L1
Jaar:
2017-2018
Studiefase:
Level 1

Inleiding

Het activiteitenschema bevat de volgende onderdelen:
De geplande activiteiten op dag niveau
Het benodigde materiaal en, waar van toepassing, verwijzingen naar materiaal

Legende

Week: De week nummers t.o.v. het startmoment (Day 1, Day 2, Day 3)

Werkvorm: De werkvorm
IHC : ihoorcollege
IWC: iwerkcollege
IZS: izelfstudie

Benodigde materiaal

Boeken
Subject
Plan
Do
Check
Act
Leermateriaal

BIS
Bedrijfsinformatiesystemen (ISBN: 9789043032018)

SAP Basis
Sams Teach Yourself SAP in Hours 24
Enterprise Resource Systems

INDB
Inleiding Databases

Ondersteunend voor opdrachten en casus

Day 1

Break

Break

History of SAP
SAP Business Suite Components
SAP Industry Solutions
SAP Architecture

Term Client
OLTP
OLAP
EDI
SAP NetWeaver
SAP Business Scenarios

Day 2

Break

Implementing SAP
Power Users
SAP Project Life cycle
Logging On / SAP GUI
Figure 10.3
System
User Profile
Set Data
SAP Trees
Check Boxes
SAP Table Control
SAP Security Process
SAP Roles
Figure 12.6
Changing a Sales Order
Managing Accounts
Posting Business Transactions
Display a goods movement

Days 3
203-303

Break

Reporting Tools
ABAP Listing Processing
Ad Hoc Queries
SAP Information System report
Figure 13.4
InfoSets

6. SAP Phases
Phase 1: Project Preparation
Phase 2: Business Blueprint
Phase 3: Realization
Phase 4: Final Preparation
Phase 5: Go-Live and Support
Phase 6: Run
Project Aspects

www.mrdata.learningstone.com: de meest recente studiemateriaal wordt bijgehouden op blackboard. Updates kunnen worden aangekondigd tijdens hoor- of werkcolleges. Kijk regelmatig naar blackboard!

De hoor- en werkcolleges zijn in het Nederlands. Het materiaal is grotendeels in het Engels, hierom zijn de inhoudelijke activiteiten deels in het Engels.

Beoordelingsformulier

Voor de beoordeling wordt het volgende beoordelingsformulier gehanteerd.

Beoordelingsformulier

Datum:

Student:

Omschrijving criterium
Max.
Score
Score
Opmerkingen
Niveau en mate van theoretische
onderbouwing

4

Analyse en toepassing van theorie
3

Op concrete (praktijk)situatie

Kwaliteit conclusies

Algehele verzorging/opbouw, stijl/spelling, leesbaarheid en bronvermelding
2

1

Presentatie
10 (100%)

Adres: Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam

Email: info@mr-data.nl

2.2 Waarom Mr. Data?
1. MacBook Air in bruikleen. Bij Mr. Data – Business School faciliteren wij jou met een MacBook Air tijdens je studie periode. Door de compactheid en zijn gewicht neem je deze laptop makkelijk met je mee. Groot pluspunt van MacBook Air is ook de batterijduur, die bij normaal gebruik richting de 12 uur gaat. Om die tijd goed te benutten zit er een SSD in, zodat al je programma’s binnen een paar seconden opstarten.
2. Mix van klassikaal privéles en digitaal onderwijs. Mr. Data zorgt dat jij overal toegang hebt tot onze state of the art e-learning omgeving. Blended learning, hét antwoord in het onderwijs van vandaag de dag. Het kan gedefinieerd worden als een mengvorm van face-to-face onderwijs en online leren (e Learning). Jij kunt zelf kiezen waar je wilt leren (op school, thuis of ergens anders) en wanneer jij wilt leren (onder schooltijd, ’s avonds of in het weekend).
3. Toegang tot Lynda.com. Dit netwerk is onderdeel van ‘s werelds grootste netwerkorganisatie Linkedin en behoort tot een zeer belangrijk online leerplatform. Je kunt overal online leren, je hoeft je niet te verplaatsen en je leert wanneer het je uit komt.

4. Toegang tot Online Video Conferencing Service (ZOOM).
Mr. Data Amsterdam loopt voorop op het gebied van cloud video learning via Zoom. Zoom is een cloud videoconferencing systeem en verenigd eenvoudig online vergaderingen, groep messaging en een software-defined conferentieruimte oplossing in een eenvoudig te gebruiken platform. Deze software biedt de beste video, audio en wireless-screen sharing ervaring in Windows, Mac, Linux en Android systemen.

5. Toegang tot SpeechSchool.tv
Onze partner Speechschool zorgt ervoor dat u uw skills op het gebied van de Engelse taal en public speaker (speeches geven) verbeterd. Beheersing, uitspraak, grammaticaal, maar ook het vertrouwen opbouwen om te presenteren. Daarnaast is het één van de beste scholen op het gebied van online speech training.

6. Quality & Software / Education Partners
Pearson British multinational publishing Computing & IT textbooks, and education company headquartered in London.
MK, Morgan Kaufmann textbooks Leading computer science education and technical company that help professionals stay ahead of the curve and inspire future innovation.
O’Reilly Media – Technology and business training American media company established by Tim O’Reilly that publishes books and Web sites and produces computer technology topics.
McGraw-Hill Education (MHE) American learning science company, including computer, business, scientific, architecture, engineering and technical books and one of the “big three” educational publishers that provides customized educational
Sap Press – A global software company and one of the largest vendors of ERP and of other enterprise applications. The headquarter of the company is in Walldorf, Germany
Google Analytics – a product (Google’s own) to analyze the statistics of a website and presentate them clear, with purpose to create a clear view for the owner (how many visitors, which sources etc.
Google Adwords – an advertising service by Google for business wanting to display ads on Google and its advertising network. It enables businesses to set a budget for advertising and the ad service is largely focused on keywords.
Wordpress – an online, open source website creation tool written in PHP. Probably the easiest and most powerful

Algemene voorwaarden
Mr. Data onderdeel van XADAT.NL maakt gebruik van de ICT~Office voorwaarden. De ICT-Office voorwaarden zijn op 14 januari 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die op iedere transactie van toepassing zijn, zoals betalingsafspraken. In de specifieke modules zijn één of meer producten of diensten uitgewerkt. Alle modules zijn bij onze producten of diensten van toepassing.

De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die op iedere transactie van toepassing zijn, zoals betalingsafspraken. In de specifieke modules zijn één of meer producten of diensten uitgewerkt. Alle modules zijn bij onze producten of diensten van toepassing. Module 1 Licentie voor programmatuur Module 2 Ontwikkeling van programmatuur Module 3 Onderhoud van programmatuur Module 4 Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice Module 5 Ontwikkeling en onderhoud van een website Module 6 Webhosting Module 7 Detacheringsdiensten Module 8 Opleidingen en trainingen Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement Module 10 Overige diensten Module 11 Verkoop van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken Module 12 Verhuur van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur Module 13 Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur Module 14 Toegang tot internet Module 15 Telecommunicatiediensten Module 16 Financiering en leasing van ICT

Kennis namen Algemene Voorwaarden
Via de volgende wijze kunt u kennis nemen van onze algemene voorwaarden:
a. Ter hand (art. 6:234 lid 1 sub a BW);
b. Ter inzage op kantoor Weesperstraat 61, 1018 VN Amsterdam (art. 6:234 lid 1 sub b BW);
c. Elektronisch via http://xadat.nl/wp-content/uploads/2015/11/Algemene-Voorwaarden-ICT-Office-Nederland-XADAT.NL-2017.pdf d. Elektronisch via: http://xadat.nl/terms-and-conditions/ (art. 6:234 lid 1 sub c BW).

2.3 Mr. Data maakt het verschil

HR Partner
Als Landelijke HR manager is MSc. Jolke Roozen verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het lokale operationele HRM beleid in overeenstemming met het corporate strategisch HRM-beleid. Tevens is hij sparringspartner voor Outplacemant trajecten bij onze klanten. Tevens is hij businesspartner voor het MT-team. Hij rapporteert hiërarchisch aan de algemeen directeur Nederland. Daarnaast geef hij de module ‘sollicitatietraining naar werk’. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van kandidaten naar werk middels:
Het geven van soft skills trainingen
Het geven van sollicitatietrainingen
Coachen van de kandidaten bij hun sollicitaties
Organiseren van banenmarkt
Organiseren van speed dates tussen kandidaten en bedrijven
Begeleiden outplacement trajecten
Contacten met werkgevers Klik hier voor meer informatie over de module ‘sollicitatietraining naar werk’.
Msc. Jolke Roozen studeerde in 2013 af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie en Training and Development aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richtte direct na zijn studie Solliciteer Samen op, waar hij werkzoekende traint en coacht bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Daarnaast is hij oprichter van HR adviesbureau Unfurl. Als docent is Jolke verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam en de Nyenrode New Business School. Momenteel is hij vakdocent bij de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Partner Fadi Christian Adamo is als lead gen developer verantwoordelijk voor een deel van onze marketing technische activiteiten. Naast zijn succes in enkele internet concepten zoals Rentfoxx en Poolhere.com versterkt hij ons team voor het aanleveren van geschikte kandidaten.

R&D Business Partner

Partner Kai Kain Bennink heeft zijn BSc. Technology Management afgesloten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin heeft Kai zich gespecialiseerd in Business Intelligence en Datawarehousing. Zijn afstudeeronderzoek heeft hij mogen doen op de IT afdeling van de Nederlandse Gasunie N.V. Destijds heeft hij zijn thesis over Data management met een 8 afgesloten.
2.5 Onze maatschappelijke bijdrage
Mr. Data Amsterdam Business School draagt bij aan een bekend werkgelegenheidsplan:
Minister Asscher “werkgelenheidplan regio Amsterdam”
Kansenberoepen volgens het UWV voor BI en data specialisten
Voorkom dat je je baan kwijtraakt / van-werk-naar-werk trajecten (caicttalentcenter.nl)
European Commission and data industry launch €2.5 billion partnership to master big data
Outplacement trajecten
Sociaal plan van verschillende opdrachtgevers, waarvan de werknemer begeleid wordt van werk-naar-werk

2.6 Welk Probleem lossen wij op met onze opleiding?
Toenemende vraag naar Big Data & BI Specialisten
Het verminderen van de werkloosheid in Nederland en het verkorten van de uitkeringstermijn van het UWV
Preventieve maatregelen voor mensen die dreigen werkloos te worden, deze mensen kunnen wij naast het werk laten omscholen.
Betere match tussen vraag en aanbod
Mensen in een kansarme situatie perspectief bieden door ze om te scholen naar een kansrijke sector

2.7 Werkwijze/stappenplan
Omscholingstraject
Intensieve dag opleiding van 50 dagen
18 weken stage lopen
Intensieve begeleiding door arbeidsdeskundige door: sollicitatietraining, begeleiding, speed daten en sollicitatietraining
Avondopleiding voor mensen die “dreigen” werkloos te worden
Zaterdag opleiding voor mensen die “dreigen” werkloos te worden

2.9 Praktijkrelevant Business School
Voor ons is het belangrijk dat wat u bij ons leert, relevant is voor de werkzaamheden die u in uw onderneming uitvoert. Omdat onze opleiders de IT-praktijk uit ervaring goed kennen en ook in hun huidige rol op regelmatige basis IT-projecten voor Mr. Data Amsterdam uitvoeren, snappen we goed wat voor u speelt. Met uw praktijkcases kunt u bij ons terecht.

3. Omscholing ict / BI Consultant Niveau 1
2.1 Mr. Data Amsterdam Business School Big Data & Consulting
Mr. Data Amsterdam biedt trainingsmodules aan op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen. Belangrijke redenen om voor Mr. Data Amsterdam te kiezen zijn onder andere:
Individuele training
Flexibile training 24/7/365
Het nieuwste studiemateriaal
Training op uw niveau in uw tempo
Certificering
Restaurant (24/7/365)

4. Jobs voor BI-consultant

http://www.monsterboard.nl/vacatures/zoeken/?q=SAP
Business Intelligence Jobs
1.coolblue, 2.Web Analist (kpn), 3.Business Intelligence Consultant (vodafone), 4.SAP Consultant (Mediq), 5. jr Business Intelligence consultant (Phind) 6. SAP BI Ciber 7. BI Consultant met ERP Kennis (schouw), 8 SAP BI Consultant (conclusion) 9. Business Intelligence Consultant (Blokker) 10. consultant IT (KPMG) 11. jr. Data Consultant (capgemini) 12. SAP Consultant (Ctac) 13. SAP Data Visualisatie Consultant 14. SAP BI Consultant (ordina) 15. Data analist 16. Marketing Data Analyst (vye) 17. Business Analist (Driscoll’s Of Europe) 18. Werk student Data (EY) 19. Data Analist (New media) 20. Business Intelligence Consultant (Bart Vink) 21. Hunkemoller (IT Data scientist 22. Data Analist (AFM) 23. Schuber Philis 24. Data Scientist (Watson / Kruidvat ) 25. Business Analyst (DHL), 26. SAP BI Team lead (booking.com) 27. SAP BI Consultant (Action) 28. Business Intelligence Consultant (menzis)

5. Salaris BI Consultant

6. Reviews Mr. Data Amsterdam?

7. Trainingsoverzicht omscholing ict / BI Consultant

Dit document bevat algemene informatie over Omscholing to consultant en de trainingsmodule welke te volgen is via de MR-Data Business School in Big Data. Het Omscholingstraject tot BI consultant level 1 bevat 3 modules welke hier kort aan bod zullen komen.

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan een van de trainingscoordinatoren van Mr. Data Amsterdam. Huiswerk wordt gepubliceerd in onze web trainingsomgeving.
7.1 ERP Training
In deze module leer je alles over ERP systemen waarbij de nadruk ligt op marktleider SAP. Door middel van literatuur en praktijkcases leer je alle onderdelen van het programma kennen en leer je hoe data in een grote onderneming tot stand komen.In de Mr. Data Amsterdam web leeromgeving maak je relevante thuiswerkopdrachten en presentaties.

7.2 Business Intelligence

BI training staat in het teken van het verwerken van data tot bruikbare management informatie. Data Visualisatie neemt daarin een belangrijke plaats in. Je gaat je verdiepen in software programma’s als Tableau, Qlik en SAS Visual Analytics. Andere onderwerpen die we gaan behandelen zijn data warehousing, ETL, data mining en management dashboards

7.3 Web Analytics
De laatste Mr. Data Amsterdam omscholings module bestaat uit Web Analytics. Leer hoe je een website kan verbeteren.We maken een analyse van de technische prestaties van een website. Een ander belangrijk onderwerp zal Search Engine Optimization zijn. Programma’s welke aan bod komen zijn onder andere Google Analytics, Adwords, Hotjar en Leadpage.

8. Leerdoelen Training omscholing ict / BI Consultant
8.1 Leerdoelen

Wat is een ERP Systeem?
Hoe gebruik in BI tools?
Wat is een BI strategy?
Wat zijn Dashboards?
Wat is Data Mining?
Werken met SCRUM
Hoe werkt een SAP systeem?
Hoe werk ik met Tableau?
Hoe kan ik een Website verbeteren?
Hoe kan ik een website beter gevonden laten worden?

8.2 Mr. Data Amsterdam Framework
Mr. Data Amsterdam framework is een verzameling van onder andere tools, templates en applicatiecomponenten die de realisatie van een effectieve DATA oplossing.

8.2 Training bij Mr. Data Amsterdam
Via de trainingen bij Mr. Data Amsterdam willen we je de eerste stappen laten zetten in de wereld van IT, BI en Web Analytics. Naast de reeds genoemde modules zullen we ook aandacht besteden aan jouw presentatie zowel op het internet alsmede tijdens sollicitatiegesprekken en presentaties.
De fulltime opleiding gaat uit van 3 lesdagen en 2 thuisstudie dagen per week.
Naast de fulltime studie is er ook de mogelijkheid tot een avondopleiding. Op de website mrdata.nl is hierover meer informatie te vinden.

9. About your Trainer

Mr. Mondy Holten (05-01-1981)

Client focus BI Consultant, with 8+ years experience with SAP and Business Intelligence systems.
Business Information System background, Freelance SAP BI Consultant. Strong technical skill. This BI Developer Contractor whose main experience lies within translation of business requirements to ERP, DHW, ETL, SAP BI and risk reports. He has also hands-one experience with designing, building and or managing BI transformation projects to Business Objects 4, within Financial Industry, and HR Risk Reports.

9.1 SAP BI Business Intelligence Experience Overview
Since 2008 experience as a SAP BI Business Intelligence Consultant
Good knowledge of SAP ECC 6 r/3 and data migration concepts
Experience with SAP BW processes, Data Ware House Management (dwh), Extracting, Transfer and Loading (ETL) data from different sources systems, Data Quality Management, SAP BW Testing EDW, ETL Tools such as SAP BW and SAP BODS.
RDBS / Database (DB): Oracle, SQL Server, MS Acces, Business Objects Data Services
Analyzing information, project management, full cycle project implementation
Functional design, technical design, Testing, Use manuals, user training
BI Platform SAP Netweaver with BW : Data Modeling, DBconnect, Data flows, process chains, Master data
Experience to guide & Lead various projects teams on Offshore BI implementation
Analyzing of ABAP development statements
Knowledges of Web Intelligence, universe design, Information Design Tool, design studio

9.2 Industry experience Mondy Holten
Financial Services
Retail Sector
HR department
Manufacturing Industry
9.3 SAP Project Management Experience
Prince 2, Scrum, RFI, RFO, RFP
Data Management
Performance Management, KPI, financial reporting

9.4 Work experience
Industry Experience
Company Name
Function
Location
Period
Business Intelligence
XADAT
Business Intelligence Consultant SAP BW BO BI
Sofia, Bulgaria, Amsterdam
2015-present
Financial Banking & Insurance
M Mobile Solutions
Nationale-Nederlanden
Business Intelligence Consultant SAP BW BO BI
Rotterdam
2015-2015
Manufacturing
M Mobile Solutions
Imperial Tobacco
BI Business Analyst / Information Analyst
Friesland
2014-2015
Retail
M Mobile Solutions
IT Services
Amsterdam
2012-2014
HR Share Service Centre (SSC)
Locica / CGI, IT Services
Business Intelligence Consultant SAP HR BI
Rotterdam
2011-2012
HR Share Service Centre (SCC)
Atos, IT Partner
Business Intelligence SAP HR / HCM / BI / BO/ BW
Utrecht,

2008-2010
Logistics
MRO Industries
IT Business Analyst / Consultant
Weert
2005-2008

10. Niveau Training
Voor de training van mensen met verschillende banen en verschillende niveaus van kennis en vaardigheden gebruiken we het ‘International Qualification Framework’. Via deze manier heeft iedereen de kans om zijn/haar gewenste niveau te bereiken. Het geeft u de kans om op een flexibele manier te studeren. We houden rekening met uw werksituatie, persoonlijke omstandigheden en de basiskennis van Functioneel Beheer.. In onderstaand model kunt u de niveaus zien waarin we bij Mr. Data Amsterdam onderscheid maken.

Levels
Name
Focus
Level 1
Awareness
– Understanding concepts
– Learning by reading
– Learning by watching
– Learning by writing
Level 2
Principles
– Learning by doing
– Learning by Using software system
– Learning by sharing
– Learning by Testing theory
Level 3
Intermediate
– Learning by using work Experience
– Learning by using theory + Sharing knowledge
Level 4
Academic
– Learning by using work Experience
– Learning by using theory
– Sharing knowledge

10.1 Deadline(s) & Huiswerk:
Level: ____________________
Exam:____________________
Portefolio Assignment: ____________________

Huiswerk wordt gepubliceerd op mrdata.tv in de betreffende week. Het is niet toegestaan om blogposts van te voren te plaatsen.

10.2 Boek(en):
Leesmateriaal zal beschikbaar zijn op mrdata.tv

10.3 Video(‘s):
Video materiaal zal beschikbaar zijn op mrdata.tv

11. Resultaat van de training
Wanneer u de omscholing training met succes hebt afgerond ontvangt u het officiële Mr. Data Amsterdam certificaat tot BI consultant.
11.1 Lesmethodes (face-to-face, leren op afstand)
Bij Mr. Data Amsterdam houden we van een interactieve lesmethode. Opdrachten, lesmateriaal en videomateriaal is allemaal te vinden in de gloednieuwe web studieomgeving. Daarnaast ontvangt u ook gewone readers met relevante lesstof met betrekking tot Business Intelligence en Web Analytics.De inhoud van de readers wordt getest intoetsen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het maken van cases, presentaties en andere opdrachten. Ook hier vindt een beoordeling van plaats.

12. Tijden & trainingsopbouw
Dag training:
10:00-16:00

Avond training:
19:00-22:00

Zaterdag training:
10:00-14:00
15:00-19:00

Date
Course
Studying literature / Studying literature

Tutorial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. Mr. Data Amsterdam is klaar om u te helpen

Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam, NL
info@MR-DATA.NL

Bijlage 1: Big Data Jobs
1.coolblue, 2.Web Analist (kpn), 3.Business Intelligence Consultant (vodafone), 4.SAP Consultant (Mediq), 5. jr Business Intelligence consultant (Phind) 6. SAP BI Ciber 7. BI Consultant met ERP Kennis (schouw), 8 SAP BI Consultant (conclusion) 9. Business Intelligence Consultant (Blokker) 10. consultant IT (KPMG) 11. jr. Data Consultant (capgemini) 12. SAP Consultant (Ctac) 13. SAP Data Visualisatie Consultant 14. SAP BI Consultant (ordina) 15. Data analist 16. Marketing Data Analyst (vye) 17. Business Analist (Driscoll’s Of Europe) 18. Werk student Data (EY) 19. Data Analist (New media) 20. Business Intelligence Consultant (Bart Vink) 21. Hunkemoller (IT Data scientist 22. Data Analist (AFM) 23. Schuber Philis 24. Data Scientist (Watson / Kruidvat ) 25. Business Analyst (DHL), 26. SAP BI Team lead (booking.com) 27. SAP BI Consultant (Action) 28. Business Intelligence Consultant (menzis)

Demand for data experts to double by 2017

@NeelieKroesEU said “Data is the motor and foundation of the future economy. Every kind of organisation needs the building blocks to boost their performance, from farm to factory, from the lab to the shop floor.”

European Commission and data industry launch €2.5 billion partnership to master big data
The European Commission and Europe’s data industry have committed to invest €2.5 billion in a public-private partnership (PPP) that aims to strengthen the data sector and put Europe at the forefront of the global data race.

Mastering big data could mean:
up to 30% of the global data market for European suppliers;
100,000 new data-related jobs in Europe by 2020;
10% lower energy consumption, better health-care outcomes and more productive industrial machinery.
Source: European Commision http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_en.htm

Bijlage 2: Waarom omscholen?
Verkorten of voorkomen van uitkeringen periode UWV voor mensen die geconfronteerd worden met dreiging tot ontslag

Korte doorlooptijd van dreiging tot uitkering naar werk, zoals:
ING Bank 1400 ontslagen de komen 2 jaar
Ontslagen van V&D
Ballast Nedam Sociaal plan Ballast Nedam 2016
ING Bank Sociaal plan ING 2016-2017
Makro Sociaal plan Makro 2016-2017-2018
De Staatloterij Sociaal plan De Staatsloterij/ Lotto 2016
Vivat VSociaal plan Vivat 2016 (eindigt 31 december 2016)
ABN Amro Sociaal plan
RBS
Achmea
NN / Delta Loyed

Bijlage 3: Waarom geen 4 jarige opleiding volgen?

Most Universities don’t teach their students up-to-date study material
Old study techniques and methodics
Old study material, universities changes their training every 1460 days
Degree of students do not match the needs of employers
4 years universities can not follow the fast changes in technology. Mr. Data Amsterdam provide a two month training inhouse and 10 months on the job.

About Mr. Data Amsterdam
We deliver 3 Big Data services:
Business School
Consulting
Google Ranking Remote Support

We create new skills for our students to learn and grow in the big data industry.
We help our clients to making better decisions based on Big Data technology.
We deliver remote support for Big and Search Enginering Optimalization, SEO

Output
Dashboards
Tree maps, charts, bar char
Google Ads, Content writing

Vision
Our vision is to be “first” and “biggest” life long learning environment in Big Data industry for our student and clients in Europe.

What is Big Data?
Big data is being generated by everything around us at all times in phones, computers, cars, and buildings.
Big data is arriving from multiple sources system. To extract meaningful value from big data, you need optimal processing power, analytics capabilities and skills.

BIG DATA
Business School
Consulting
Remote Support
Vision
To let our “students” grow by education in Big Data Technology for a better future, planet, and profit

To let our “clients” grow by consulting in Big Data Technology for a better future, planet, and profit
To let our “clients” grow by remote support in Big Data Technology for a better future, planet, and profit

Mr. Data Amsterdam Retrain for a New Job or Career

Mr. Data Amsterdam solves the problems with a retraining program for a new job or career, for the following reasons:
Receiving—or eligible to receive—unemployment benefits.
Have exhausted unemployment benefits within the past four years.
Formerly self-employed and currently unemployed due to general economic conditions.
Unemployed veteran discharged within the past four years.
Upgrade your skills to remain employed in your current job.

Services
Tuition assistance, books, and fees for those who qualify.
Education & Training in Big SAP course training.
Job search assistance and job placement

Job oppertunities after the full course

This student will be ready to start at top 500 companies that use SAP ERP system, for example: Philips, Shell, Heineken, ASML, DSM, Nike, Adidas.

Assist customers with analyzing complex data sets, and developing prototypes and production systems to
help find trends and patterns in data, present results in meaningful visualizations
assist customers in understanding their data and information needs.

Course overview Mr. Data Amsterdam
ERP,
Performance Management,
Business Intelligence Tools,
Data WareHousing,
Business Intelligence Strategy,
Business Analyst, Data Visualization,
Scrum,
Business Intelligence Competency Center,
Mobile Analytics,
Sap Business Objects,
Tableau

SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg

SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg
1
Business Process Management & ERP Training by Mondy Holten

SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, Amsterdam, Noord-Holland, Rotterdam, Zuid-Holland, Den Haag, Zuid-Holland, Utrecht, Utrecht, Eindhoven, Noord-Brabant, Tilburg, Noord-Brabant, Almere, Flevoland, Groningen, Groningen, Breda, Noord-Brabant, Nijmegen, Gelderland, Apeldoorn, Gelderland, Haarlem, Noord-Holland, Enschede, Overijssel, Arnhem, Gelderland, Amersfoort, Utrecht, Zaanstad (hoofdplaats:Zaandam), Noord-Holland, s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Haarlemmermeer(hoofdplaats: Hoofddorp), Noord-Holland, Zwolle, Overijssel, Zoetermeer, Zuid-Holland, Leiden, Zuid-Holland, Leeuwarden, Friesland, Maastricht, Limburg, Dordrecht, Zuid-Holland, Ede, Gelderland, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Alkmaar, Noord-Holland, Westland (hoofdplaats:Naaldwijk), Zuid-Holland, Emmen, Drenthe, Delft, Zuid-Holland, Venlo, Limburg,

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilitiesCountries in the World, click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

What makes a country rich? Is it the available natural resources? Could it be the amount it exports or import that it garners in? To the common brain it might seem very overwhelmingly complicated, so let me break it down into simpler terms for you. The most quantifiable way to measure riches in the economy is to take into account the GDP (Gross Domestic Product) of a country. GDP is the monetary value of the final goods and services produced within a country, which is, finding out how much is produced in a place, for a given period of time.

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

The top richest countries list have some really interesting contenders on them, which just goes to show that you don’t have to be a big and mighty country to rake in the moolah. Or maybe, that’s exactly why they can stay rich. Here are 20 of the richest countries in the world as calculated by GDP per capita.

 

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

20. Top 10 business intelligence engineer resume Iceland- $48.070 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

With the national currency that goes from strength to strength and increasing prices, Iceland is well on its way to trumping Switzerland for being rich. The prices of goods and real estate are climbing exponentially here as well. Much of Iceland’s wealth can be credited to the thriving fisheries in the area in addition to the tourism and energy.

19. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Germany : $48.000 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

With its central location in Europe as well as being well connected with rivers, Germany has a strategic advantage making it accessible as well being quite self reliant on making its own energy and steel. All of this coupled with great facilities for education and a strong currency makes this country a steady fixture on the list.

18. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Australia – $48,806 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

As the world’s 12 largest economy, Australia has its exports goods to thank. The continent is surrounded by the oceans making it a coastal hub of trade and commerce. Its major cities Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide are found in coastal areas. Its capital is Canberra inland. This country is known for its Sydney Opera House, the Great Barrier Reef, a vast interior desert wilderness called the Outback, and unique animal species like kangaroos and duck-billed platypuses. The economy is a booming mixed market, with its service sector being the major contributor to the GDP.

17. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Sweden $49,678 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

The engineering industry is prominent in this country and so is the trade. Sweden has an abundance of iron and timber. The telecom, pharmaceuticals and the automobile industry also contribute to the strength of the economy. Sweden has one of the fastest growing economies in Europe and made it unscathed through the financial crisis that hit the world between 2008 and 2010. There are common goods that Sweden exports like paper, wood, road vehicles and iron to name a few.

16. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Bahrain- $50,302 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

Bahrain is known to have an open economy with its currency quite valued in the world. The banking and tourism sectors generate the bulk of the returns. And they have their vast resources of oil to be grateful for. It also has the third largest reserves of natural gas in the world.

15. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 The Netherlands : $50,846 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

The kingdom of Netherlands has been known for their prosperity since the 17th century even though industrialization came upon them much later. Their income is largely generated from their oil refineries, food processing, and machine production. Their agricultural sector provides a thriving yield as well, which contributes to their exports.

14. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Saudi Arabia $54,078 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

This country is dripping in oil. This is the backbone of their economy and is known to have 18% of the world’s identified petroleum reserves. This sector accounts for 55% of the GDP and another 40% is from the private sector which is made up of non nationals. The kingdom has been aware of their reliance on their oil reserves and has attempted to diversify into various other sectors so that they don’t put all their eggs in one basket.

13. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 United States — $57,293 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

The U S of A has a varied and wide demography that helps in its diverse and abundant natural resources, which in turn allows them more advantages in their trade and commerce. The architecture, film industry and its general high productivity in its automotive and technological sectors work hand in hand to ensure this great nation stays on this list. It also boasts of the world’s most influential markets. It is also considered a tax heaven and being the most technologically powerful country in the world the economy is dependent on its service sector. Being the capitalistic economy it is, USA has greater flexibility than other countries in important decision making. This country still has its struggles especially in the realm of the middle class.

12. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Japan — $58,094 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

Hong Kong, Japan’s capital, features very prominently in the list of the top richest countries as it is called the gateway to China. Its financial services industry and strong rules of trade makes it a lucrative choice for business. It also offers low taxation and an almost free port trade options as well. The Hong Kong Stock Exchange is also a force to reckon with.

11. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Switzerland $59,375 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

This beautiful country known for its chocolate, cheese and lolloping hills is also one of the finest examples of a firm economy because it has kept to a very high standard and resorted to high tariffs. Switzerland also offers subsidized agriculture which furthermore boosts the revenues considerably. Financial services contribute to the robust GDP growth along with pharmaceutical, manufacturing and tourism industries. Exports also are an important source of income along with clocks.

10. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 San Marino $64,443 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

The republic of San Marino is considered to have a highly stable economy. It is also one f the smallest economies in the world. The republic also has one of the lowest unemployment rates in the whole of Europe. Geographically it gets a bit of a shadow from Italy yet it still stands tall when it boasts of no national debts. The tourism industry is a major contributor to the revenues of the area.

9. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 United Arab Emirates $67,696 click “here”

The UAE has a humongous land area with a population of over 9 million. Most of the income is derived from oil, but the services and telecom sectors also contribute heavily. They have taken their cues from Saudi and have focused on diversifying and developing others sectors including technology and services. The tourism industry has received much attention and has contributed to keeping the economy afloat during the financial crisis in 2007-2009. They also offer zero income tax which makes it a hub for businesses.

8. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 2018 Norway – $69,296 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

This Scandinavian country is known for its stripped back rustic beauty and also for its lush greenery and museums. The economy is a state owned mixed economy which has shown great progress since industrialization. Fishing, natural resources and petroleum exploration drives the economy. It follows independent monetary policy. Norway is known for its excellent living standards. It is an extremely productive country with a very low unemployment rate and free healthcare.

7. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 2018 Ireland $69,374 click “here”

Dublin the capital is known for being a tourist destination as well as the birthplace of many prolific writers. The economy is dependent on trade and investment. Ireland has also pioneered the list for highest quality of life. The growth of Ireland’s economy had plateaued after 2008 but it still has a high GDP. There is lot of dependence on foreign investments. It is country that has an abundance of oil reserves. It also has many other resources like fisheries, timber, minerals and hydropower.

6. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 2018 Kuwait $71,263 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

Another Arab country that may seem diminutive in size yet packs a wealthy punch in oil. It has most of the revenues steeped in petroleum reserves and accounts for 95% of the export and government revenue. Apparently, Kuwait has around 10% of the world’s reserves of crude oil. They also have set their sights on diversifying and developing the other sectors so as to keep them on a better standing for the future. The constitutional emirate has a parliamentary system.

5. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Brunei – $79,710 click “here”

There is a great combination of foreign and domestic entrepreneurs in this small but wealthy country that contributes to the GDP. It is also well established by exports of crude oil and natural gas. There are no income taxes or sales taxes and the government provides assistance with education and health care. After gaining its independence from the British in 1984 Brunei has made huge strides in its economic growth. It has developed wealth from petroleum and natural gas. The country also has the second-highest Human Development Index among the Southeast Asian nations, after Singapore, and is classified as a “developed country”.

4. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Singapore – $87,082 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

The backbone of the city’s economy is its financial services sector as well as its liberal economic policies that welcome innovation and change every step of the way. Singapore is also known to have the second busiest port in the world , it relies on the shipping and transportation services . It also has an added advantage of being hugely multi cultural with an open trade friendly economy. The standard of living is considered quite high with positive strides made in the fields of education, health, life expectancy and growth. Singapore also features regularly on many other lists like top cleanest cities in the world and the best airport in the world making it a globally recognized country. The strong manufacturing sector and the service sector are the two main areas that contribute to Singapore’s prosperous journey. Singapore depends heavily on trade and commerce.

3. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Macau – $96,147 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

Being the largest gambling center in the world,(sorry Vegas), the bulk of the earnings comes from the most obvious source. There are efforts to develop the tourism, manufacturing and administrative sectors. This former Portuguese colony also made its mark by being the place with the second highest life expectancy rate in the world. This is the only place in China where gambling is legal .The region is gaining much benefit from the increasing Chinese middle-class as the wealth begins to rise from the world’s second largest economy. More than 16 million tourists from China visited Macau last year.

2. Business intelligence engineer resume Luxembourg – $101,936

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

This country has made its mark by being a permanent fixture n this list. The financial sector and its conservative policies as well as its robust industrial and steel sectors are all major contributors to its wealth. Banking takes up most if the economy. This small European country is mostly rural with monumental charm and aesthetic beauty. It is also considered to be quite the model country as it has found a harmonious co existence between lush green pastures and highly industrial. Tourism is also a sought after sector here. The economy is also known to be highly innovative in its nature with low inflation rates.

1. Top 20 Data Analist HBO & Start Data Analist Opleiding voor betere competenties data analist 2018-2019 Qatar – $129,726 click “here”

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam

Here it is the lucky, wealthy, last. Qatar is located in south west Asia. This country ranks numero uno as it has a well developed petroleum industry which constitutes70% of the government revenues and 85% of its export earnings. It also has the privilege of hosting the 2022 FIFA World Cup which will be advantageous in helping the economy grow further. The population is over 21 million with a lot of expats moving in search of business and trade deals. It also has a reputation of using forced labor from Asia and parts of Africa. The tourism sector also gains foreground for earning revenues. There is definitely an edge that Qatar enjoys being a small country with large reserves of oil, it is definitely in a very good position safe from any looming financial woes in the near or distant future. This also allows them a highly influential standing with the other Arab countries in an around the area


Here it is, the entire comprehensive list of the world’s richest countries size, religion, sensibilities no bar.

Although, there must be a disclaimer on the relevance of the numbers because,in order to find out the present years amount of GDP, we have to use the data that has been available in the previous year. Every year there is quite a bit of shuffle on this list. Most of the countries seem to be here to stay but there are always a few surprises. May all these countries continue their prosperous trends.

Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Top 20 Big data analist SAP cursus logistiek, cursus sap finance, hoe werkt sap programma, sap cursus amsterdam, sap voor beginners, sap cursus loi, sap leren gebruiken, sap systeem uitleg, sap erp training pdf erp certification courses sap erp training courses erp system sap training free sap erp online training erp training online free online sap training courses erp training courses, in house training examples types of internal training internal training methods in house training topics in house training methods advantages of external training in house training vs. outsource in house training company, opleiding & omscholing data analist Amsterdam sap hana developer roles and responsibilities sap hana sample projects what is sap hana sap bw on hana roles and responsibilities2018 Countries in the World. Call Mr Data Amsterdam
Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir


1 thought on “SAP cursus logistiek, cursus sap finance

  1. Merlin Halsell

    Awesome! Its really awesome post, I have got much clearidea regarding from this piece of writing.

Comments are closed.