Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

poging tot doodslag’ TOMY HOLTEN -Racisme Politiegeweld-Jumbo Supermarkt geweld- Sr art. 287; Sv art. 359. Schending Verordening (EU) nr. 604/2013