Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

onslagen door corona ?

Veel bedrijven hebben het financieel moeilijk door corona. Opdrachten en werkzaamheden vallen weg. Het kan dus zijn dat jij je baan verliest als gevolg van de coronacrisis. Je gaat een onzekere tijd tegemoet en moet veel regelen. Dan is het fijn dat de Mr Data Business School  staat met kennis en advies. In dit artikel bespreken we 9 zaken waar je op moet letten bij ontslag.

1. Ga na of je werkgever gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling

Je werkgever wil mensen ontslaan, maar vraagt geen steun aan bij de overheid. Is dit bij jou het geval? Dan moet je werkgever eerst aan het UWV uitleggen waarom hij geen gebruik maakt van de NOW regeling. Doet hij dat niet naar tevredenheid, dan kan het UWV een ontslagvergunning weigeren. Zit jij in deze situatie? Neem dan altijd contact met ons op.

2. Teken nooit zomaar voor je ontslag onslagen door corona

Soms is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Jij en je werkgever besluiten beiden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Mocht jouw werkgever jou hiervoor benaderen, teken dan nooit zomaar voor je ontslag! Daarmee zet je je WW-uitkering op het spel. Laat je adviseren door de MR Data Business School Ook kunnen we helpen met het opstellen of nakijken van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Hierin moeten duidelijke afspraken staan over o.a. een ontslagvergoeding, de eindafrekening, een concurrentiebeding of vrijstelling van werk. En bij spijt van je ontslag met wederzijds goedvinden, kun je je ontslag altijd herroepen. Maar dan wel binnen 2 weken.

3. Vraag om een exitgesprek onslagen door corona

​In veel gevallen krijg je bij ontslag een exitgesprek. Geen uitnodiging voor een exitgesprek gehad (vaak bij ontslag op staande voet)? Dan is het verstandig om dit gesprek alsnog aan te vragen. Het geeft jou de kans om mentaal afscheid te nemen en is belangrijk in het verwerkingsproces. Heb je ontslag gekregen? Dan geeft een exitgesprek jou de kans om je werkgever te vragen om een aanbevelingsbrief. Deze brief kan je helpen om snel weer ander werk te vinden.

 

4. Bereken je opgebouwde vakantiedagen onslagen door corona

Wie werkt, heeft vakantiedagen. Bij ontslag moet je werkgever jou een eindafrekening geven waarop staat hoeveel vakantiedagen je nog over hebt. Bij ontslag heb je dus recht op de uitbetaling van deze dagen. Of misschien kun je ze opnemen tijdens de opzegtermijn.

5. Bereken of je nog loon of pensioenpremie kan terugvragen onslagen door corona

Bij ontslag na een faillissement kan het dat je nog loon of pensioenpremie te goed hebt van je werkgever. Het UWV neemt een deel van deze betalingsverplichting over. Maar je kan dit ook zelf terugvorderen bij de curator, bijvoorbeeld met behulp van de handige voorbeeldbrief die je ontvangt na het downloaden van de gratis brochure ‘Je werkgever is of gaat failliet’. Sowieso raden we je aan om bij faillissementen, die vaak complex zijn, contact met Mr Data Business School  op te nemen.

 

6. Check wat ontslag betekent voor je pensioen onslagen door corona

Bij ontslag stopt je werk en bouw je geen pensioen meer op. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd  blijft staan. Hoeveel dat precies is, ontvang je in een overzicht van je werkgever (waar ook je vakantiedagen op staan). Kom je na ontslag in de WW terecht dan bouw je geen pensioen op. Neem na ontslag contact op met je pensioenfonds. De meeste pensioenfondsen hebben een speciale brochure hierover.

7. Kijk of je recht hebt op een transitievergoeding onslagen door corona

Bij ontslag krijg je in veel gevallen een financiële vergoeding van je werkgever: de transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 verandert de berekening van de transitievergoeding. Als werknemer heb je vanaf de eerste werkdag al recht op de deze vergoeding. Je hebt ook recht op deze vergoeding als je een tijdelijk contract hebt dat niet wordt verlengd. Voor ontslag op staande voet gelden andere regels. Denk dan aan ontslag op staande voet door diefstal, agressie of geweld.

8. Hou grip op je financiën onslagen door corona

Het verlies van je baan heeft altijd financiële gevolgen. Je inkomen gaat omlaag, maar je vaste lasten blijven ongewijzigd. Door een financieel plan op te stellen, krijg je meer grip op je financiën. Hierin staat welke maatregelen je kunt nemen om een bepaalde periode te overbruggen. Spreek je je spaargeld aan, ga je besparen op je variabele uitgaven zoals kleding en reizen? Of kan je partner misschien extra werken?

 

9. Let op je welzijn, verwerk je boosheid en rouw onslagen door corona

Het verliezen van je werk heeft ook emotioneel een enorme impact. Het is belangrijk dat je  negatieve emoties als boosheid aanpakt, zodat je met een positieve mindset weer stappen kan zetten richting een nieuwe toekomst en baan. We helpen je hiermee met het gratis boekje ‘Boos door verandering of verlies van werk’. Na de fase van boosheid kun je gaan rouwen om je baan. Bij de FNV helpen we dagelijks mensen met dit rouwproces. De belangrijkste lessen hebben we in de zelfhulpgids ‘Rouwen om je baan’ voor je samengevat.

 

Werk verloren? Mr Data Business School  komt ook op voor jouw belangen onslagen door corona

De Mr Data  komt ook op voor mensen die hun baan verloren zijn. Door sociale plannen af te sluiten. Of afspraken te maken met werkgevers over werk-naar-werk trajecten. Door actie te voeren als dat nodig is. En door ons hard te maken voor een socialer Nederland met meer werkzekerheid en een rechtvaardig sociaal zekerheidstelsel. Ook helpen we leden met juridisch advies rondom ontslag en faillissement. Met loopbaantrajecten na ontslag.

 Arbeidsrecht
De belangrijkste bescherming die het arbeidsrecht de werknemer biedt ligt op het terrein van
het ontslag. Het ontslagrecht beoogt enerzijds de werknemer te beschermen tegen ongewild
verlies van zijn baan, anderzijds de werkgever de ruimte te bieden om de besluiten te nemen
die hij voor de onderneming noodzakelijk acht. Bovendien is het ontslagrecht een instrument
om invulling te geven aan sociaaleconomische doelstellingen, zoals bevordering van
doorstroming op de arbeidsmarkt of beperking van uitstroom naar het uitkeringssysteem.
In deze en volgende week wordt duidelijk welke balans de wetgever tussen deze verschillende
belangen heeft gecreëerd.
Aan een arbeidsovereenkomst kan op vier manieren een einde komen: door opzegging door
een der partijen, door ontbinding door de rechter, door overeenkomst, of van rechtswege.
Einde van rechtswege is veelal aan de orde bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
dan zijn met ontslag nauwelijks formaliteiten gemoeid. Al kan een werkgever met een
werknemer niet onbeperkt tijdelijke contracten sluiten, dus op een gegeven moment moeten
partijen afscheid van elkaar nemen of komt de werknemer in vaste dienst.
Onder meer door het toenemende gebruik van tijdelijke contracten is de laatste jaren op de
arbeidsmarkt een tweedeling ontstaan tussen wat wel worden genoemd de insiders
(werknemers in vaste dienst, d.w.z. met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) en de
outsiders (werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten en dergelijke). Een
belangrijke doelstelling van de WWZ is om deze tweedeling te verkleinen.
Bij drie van de vier manieren (bij einde door opzegging of ontbinding en bij einde van
rechtswege) heeft de werknemer – na inwerkingtreding van de WWZ – indien de
arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd in beginsel wettelijk recht op een
zogenoemde transitievergoeding (art. 7:673 BW).
Er gelden ook regels voor de werknemer die de overeenkomst wil (doen) beëindigen, maar in
de praktijk doen werkgevers daar zelden een beroep op.
De belangrijkste ontslagbescherming van de werknemer in vaste dienst bestaat uit een
preventieve toetsing van de ontslagreden die de werkgever aanvoert. Daarnaast heeft de
werknemer in beginsel recht op een uitwerktermijn, waarvan de duur afhankelijk is van de
duur van de arbeidsovereenkomst en waarin hij kan zoeken naar een andere baan. Zo wordt
onredelijk en onverhoeds ontslag voorkomen.
Soms geldt een extra bescherming tegen ontslag en is einde in beginsel niet mogelijk: er is
een opzegverbod van toepassing. Zo mag bijvoorbeeld de werknemer die lid is van de
ondernemingsraad niet worden ontslagen, en evenmin de werknemer die wegens ziekte
arbeidsongeschikt is gedurende de eerste twee jaar van ziekte (art. 7:670 BW). Andere
opzegverboden richten zich bijvoorbeeld tegen discriminatoir ontslag (onder meer art. 7:646
BW).
De preventieve toetsing van de ontslagreden geschiedt door het UWV in het kader van
opzegging of door de rechter in het kader van ontbinding. Welke van deze twee routes
(opzegging of ontbinding) hij volgt mag de werkgever niet zelf bepalen, het is afhankelijk van
de ontslaggrond.
Ontslag wegens verval van de arbeidsplaats van de werknemer (bedrijfseconomische reden)
loopt primair via het UWV, evenals ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de
werknemer (art. 7:671a BW). Als de werkgever op een van deze twee gronden ontslag wil
geven, kan hij nadat hij toestemming heeft gekregen van het UWV in beginsel opzeggen.
Ontslag op een van de overige, meer in de persoon van de werknemer gelegen gronden,
bijvoorbeeld onvoldoende functioneren, loopt via de rechter: de werkgever kan bij een
dergelijke ontslagreden niet opzeggen, maar moet de rechter een verzoek tot ontbinding

Cities from A-Z onslagen door corona

View the best places in Holland here, from A to Z. Discover unique places, from Medieval Hanseatic towns to coastal towns and from star-shaped fortified towns to student cities with impressive architecture. What city is right for you?

 • Aalsmeer

  Aalsmeer

  Aalsmeer is located right in the middle of Holland’s flower growing region.

  Read more

 • Almere

  Almere onslagen door corona

  A new city full of architectonic highlights.

  Read more

 • Alphen aan den Rijn

  Alphen aan den Rijn onslagen door corona

  Alphen aan den Rijn onslagen door corona  is located in the middle of the Green Heart.

  Read more

 • Amersfoort

  Amersfoort

  Amersfoort onslagen door corona  has a compact city centre that is just perfect for a day on the town.

  Read more

 • Amsterdam

  Amsterdam onslagen door corona

  Visit Amsterdam  onslagen door corona and enjoy the canals, museums, and historic architecture.

  Read more

 • Apeldoorn

  Apeldoorn onslagen door corona

  Apeldoorn is a city surrounded by natural beauty in the province of Gelderland.

  Read more

 • Arnhem

  Arnhem onslagen door corona

  Discover Arnhem and enjoy beautiful museums, the Fashion District, and many wonderful restaurants.

  Read more

 • Assen

  Assen onslagen door corona

  https://www.youtube.com/watch?v=Tq2pzXPSVIE

  Discover the beautiful capital of the province of Drenthe.

  Read more

 • Bergen aan Zee

  Bergen aan Zee onslagen door corona

  Picturesque seaside town with beautiful beaches, dunes, and art fairs!

  Read more

 • Bloemendaal

  Bloemendaal onslagen door corona

  Hip beach cafes and Ibiza-like surroundings are to be found in Bloemendaal

  Read more

 • Breda

  Breda onslagen door corona

  Discover the welcoming, fun-loving city of Breda with its rich historic Nassau monuments.

  Read more

 • Cadzand

  Cadzand onslagen door corona

  Beautiful dune region and wo

  nderful beaches in Zeeuws-Vlaanderen.

  Read more

 • Delft

  Delft onslagen door corona

  Enjoy this university city with its museums, canals and churches.

  Read more

 • Den Bosch

  Den Bosch onslagen door corona

  Discover this pleasure-loving city and learn more about the painter Jeroen Bosch.

  Read more

 • Deventer

  Deventer onslagen door corona

  https://www.youtube.com/watch?v=w79VlLFdSTI

  Discover this historic Hanseatic city and its many monuments.

  Read more

 • Doesburg

  Doesburg onslagen door corona

  One of Holland’s most important fortified towns.

  Read more

 • Doetinchem

  Doetinchem onslagen door corona

  Discover the history and convivial atmosphere of this old city.

  Read more

 • Domburg

  Domburg onslagen door corona

  Expore historic Domburg, the oldest seaside resort in Zeeland.

  Read more

 • Dordrecht

  Dordrecht onslagen door corona

  https://www.youtube.com/watch?v=1I1gd1aYdKw

  Visit Holland’s oldest city with over 1,000 monuments in a unique wetland environment.

  Read more

 • Edam

  Edam onslagen door corona

  For most people Edam is synonymous with cheese.

  Read more

 • Eindhoven

  Eindhoven onslagen door corona

  Discover this light and design city and enjoy its unique architecture.

  Read more

 • Elburg

  Elburg onslagen door corona

  Visit the many historic buildings, museums and cafes and restaurants in this old Hanseatic town.

  Read more

 • Enkhuizen

  Enkhuizen onslagen door corona

  A small town packed with historical buildings and monuments.

  Read more

 • Giethoorn

  Giethoorn onslagen door corona

   

  Visit ‘The Venice of Holland’ and enjoy the sight of unique farms from the water’s surface.

  Read more

 • Gouda

  Gouda onslagen door corona

  Discover the city of cheese Gouda with its beautiful historic city centre and monuments.

  Read more

 • Groningen City

  Groningen City onslagen door corona

  Discover the bustling student city with its many historic buildings and museums.

  Read more

 • Haarlem

  Haarlem onslagen door corona

  Discover Haarlem and visit the beautiful museums, great shopping streets and wonderful restaurants.

  Read more

 • Harderwijk

  Harderwijk onslagen door corona

  Historic Hanseatic town on IJsselmeer lake with many monuments and excellent restaurants.

  Read more

 • Hasselt

  Hasselt onslagen door corona

   

  This Hanseatic town is also known as Little Amsterdam.

  Read more

 • Hattem

  Hattem onslagen door corona

  https://www.youtube.com/results?search_query=Hattem

  The charming, historic Hanseatic town in the Veluwe region.

  Read more

 • Heerenveen

  Heerenveen onslagen door corona

  Centuries-old city full of monuments in a stunning landscape.

  Read more

 • Heusden

  Heusden onslagen door corona

  Heusden is a beautiful fortified city, the center of which is full of little boutiques, art galleries, restaurants and attractive squares.

  Read more

 • Hindeloopen

  Hindeloopen onslagen door corona

  Picturesque coastal village with unique traditions, historical sights and a seafaring past.

  Read more

 • Hoorn

  Hoorn onslagen door corona

  The former VOC town has a great beach at the IJsselmeer lake.

  Read more

 • Kampen

  Kampen

  Discover the Hanseatic town of Kampen with a rich history and over 500 monuments.

  Read more

 • Katwijk

  Katwijk

  Some seaside resorts attract visitors in both summer and winter.

  Read more

 • A hidden pearl near The Hague for those who love a quiet day at the beach.

  Read more

 • Leeuwarden

  Leeuwarden

  https://www.youtube.com/watch?v=XTD_SuBtBGE

  Leeuwarden boasts over 600 monuments.

  Read more

 • Leiden

  Leiden

  Bustling university city with beautiful canals, inner courtyards and museums.

  Read more

 • Lelystad

  Lelystad

  Find out what the capital of Flevoland has to offer.

  Read more

 • Lisse

  Lisse

  Visit Lisse and discover the heart of the flower-bulb region amid the beautiful flower fields and Keukenhof!

  Read more

 • Maastricht

  Maastricht

  Like no other city, Maastricht knows how to charm you and treat you to the good things in life.

  Read more

 • Marken

  Marken

  https://www.youtube.com/watch?v=F5s9aIlgrkA

  Old traditions are still alive on Marken. Stroll through the harbor and see the authentic wooden houses.

  Read more

 • Middelburg

  Middelburg

  https://www.youtube.com/results?search_query=Middelburg

  Sense the wealthy past of this former trading city.

  Read more

 • Monnickendam

  Monnickendam

  A small town with a grand history.

  Read more

 • Naarden

  Naarden

  One of the best preserved fortified towns in Europe.

  Read more

 • Nijmegen

  Nijmegen

  Discover Nijmegen, one of the oldest cities in Holland, and enjoy plenty of culture and a welcoming atmosphere.

  Read more

 • Noordwijk

  Noordwijk

  Noordwijk

  A wonderful, versatile seaside resort with a lovely historic centre.

  Read more

 • Oostkapelle

  Oostkapelle

  Old-fashioned fun at the beach combined with contemporary activities.

  Read more

 • Ouddorp

  Ouddorp

  Ouddorp is a perfect seaside town for families: beaches, nature and space.

  Read more

 • Renesse

  Renesse

  21 kilometres of beaches, lovely sea water, and plenty of entertainment!

  Read more

 • Rotterdam

  Rotterdam

  Discover the beautiful port city with its unique architecture and forward-looking culture.

  Read more

 • Scheveningen

  Scheveningen

  Visit the most popular seaside resort and enjoy countless activities and sports.

  Read more

 • Sneek

  Sneek

  The water sports capital of Friesland.

  Read more

 • The Hague

  The Hague

  Visit the beautiful court city with its countless museums, shops and welcoming restaurants.

  Read more

 • The white town of Thorn

  The white town of Thorn

  Visit this special town known for its white houses.

  Read more

 • Tilburg

  Tilburg

  Discover its museums, great shopping streets and excellent restaurants.

  Read more

 • Utrecht

  Utrecht

  Discover the welcoming historic inner city and enjoy the green surroundings.

  Read more

 • Valkenburg aan de Geul

  Valkenburg aan de Geul

  The small municipality Valkenburg is a tourist attraction on its own.

  Read more

 • Venlo

  Venlo

  Explore one of the oldest cities in Holland.

  Read more

 • Vlissingen

  Vlissingen

  Lots of beaches, a wealth of history, plenty of entertainment: this is Vlissingen!

  Read more

 • Volendam

  Volendam

  Discover this ancient fishing village just north of Amsterdam.

  Read more

 • Workum

  Workum

  Discover the beautiful, water-rich Workum, one of the Frisian Eleven Cities.

  Read more

 • Zaandam

  Zaandam

  Discover Zaandam. A typical North Holland town near the Zaanse Schans to the north of Amsterdam.

  Read more

 • Zandvoort

  Zandvoort

  Enjoy beautiful beaches, a welcoming ambiance and the racetracks.

  Read more

 • Zierikzee

  Zierikzee

  A beautiful, historic town with many monuments.

  Read more

 • Zutphen

  Zutphen

  Magnificent Hanseatic town with countless monuments.

  Read more

 • Zwolle

  Zwolle

  Zwolle is a lively Hanseatic city with a Medieval centre, many shops and plenty of culinary treats.t

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir