Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Mr Data Business School Wat is een leven lang leren?

Missie Mr Data Business School Wat is een leven lang leren?

“Mr Data heeft de ambitie om in 2020 de grootste long life learning environment zijn in de data-driven economy van Europa.

leven lang leren Amsterdam
leven lang leren Amsterdam

 

Wat is een leven lang leren data-driven economy

Samen zorgen we voor een samenleving met een arbeidsmarkt waar iedereen kansen krijgt om mee te doen in de nieuwe data-driven economy, Mr Data verkoopt 24/7 leven-lang-leren “learning credits” internet of things producten en diensten in het “commercial house”

leven lang leren
leven lang leren

“Bedrijvenverzamelgebouw Metropool” in de education area tussen HVA, Amsterdam Business School met meer dan 30.000 studenten in haar omgeving.

Mr Data draagt bij aan sectorplannen werk-naar-werk-trajecten richting kansen beroepen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Integratie.”

Wat is een leven lang Leren tijdens loopbaan

Door scholing kunnen werknemers bijblijven bij veranderingen in hun eigen baan of overstappen naar een andere baan. Ook werkzoekenden kunnen hun kansen op werk vergroten met bijscholing of een leerwerktraject. Zo blijven volwassenen flexibel inzetbaar op de arbeidsmarkt.

wat is een leven langen leren
wat is een leven langen leren

Werkenden en werkzoekenden kunnen op verschillende manieren leren. Dat kan door te leren in de praktijk, op de werkplek. Maar bijvoorbeeld ook door het volgen van een opleiding of een cursus.

Wat is een leven lang leren Noodzaak leven lang leren

De Rijksoverheid stimuleert scholing van volwassenen om meerdere redenen:

  • De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of het ontwikkelen van nanotechnologie.
  • Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, ook internationaal. Bij reorganisaties is voor sommige werknemers dan geen plaats meer. Daarom is het kunnen wisselen van beroep en branches steeds belangrijk geworden om zeker te zijn van werk.
  • De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers.
wat is een leven langen leren - noodzakelijk
wat is een leven langen leren – noodzakelijk

Wat is een leven lang leren Overheid stimuleert leven lang leren

Met verschillende maatregelen, experimenten en regelingen stimuleert de overheid het leren tijdens de loopbaan:

Pilot flexibilisering en experiment vraagfinanciering

Deeltijdstudenten kunnen een opleiding op sommige hogescholen flexibeler samenstellen en zo beter laten aansluiten op de eigen wensen. De opleiding wordt praktischer en vaak ook korter. Er lopen 2 experimenten: de pilot flexibilisering en het experiment vraagfinanciering.

Wat is een leven lang leren Duurzame inzetbaarheid

De overheid stimuleert werkgevers om hun werknemers te helpen bij het leren en werken. De site Op weg naar een duurzame inzetbaarheid biedt praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen.  Hiermee kunt u zelf aan de slag gaan.

Wat is een leven lang leren Ervaringscertificaat

Werknemers en werkzoekenden staan sterker op de arbeidsmarkt met een ervaringscertificaat (EVC). Hiermee doen ze  kennis en vaardigheden op die in de praktijk op de werkplek officieel erkent.

Wat is een leven lang leren Tot 55 jaar lenen

Iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering kan geld lenen voor het betalen van collegegeld met het levenlanglerenkrediet. Het gaat zowel om publieke als private opleidingen.

Wat is een leven lang leren Startersbeursregeling

Door de Startersbeursregeling kunnen jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren met  leer- en werkervaring. Met de Startersbeurs gaan starters op de arbeidsmarkt tijdens 6 maanden aan de slag in het bedrijfsleven. Voor deze leerwerkplek krijgen zij een vergoeding van minimaal € 500. Werkgevers ontvangen van de gemeente een bijdrage in de begeleidingskosten.

Sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio hebben gezamenlijk sectorplannenopgesteld.  Het doel is de arbeidsmarkt  verbeteren. Bijvoorbeeld door scholing, begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk en extra leerwerkplekken voor jongeren. Het kabinet heeft € 600 miljoen uitgetrokken om mee te betalen aan de plannen. De sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in. De meeste sectorplannen zijn in 2018 afgerond.

Topsectoren

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. In 9 topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties samen om te blijven vernieuwen met goed opgeleide mensen. Zo blijft de Nederlandse economie concurrerend en behouden we onze internationale toppositie. Elke topsector heeft een Human Capital Agenda (menselijke kennis en kunde). Die richten zich op het ontwikkelen van eigen mensen en het aantrekken van talentvolle nieuwe werknemers.

Call Mr Data Amsterdam Top 10 Business Intelligence Consulting Companies & Wat is een leven lang leren prospects > jobs of the future 2030 Nederland info@mr-data.nl. SQL, SAP BI, OLTP, OLAP, KPI, SAP BO 2018

Top 10 Business Intelligence Consulting Companies & Wat is een leven lang leren prospects > jobs of the future 2030 Nederland (2018) klik “hier”

"Top

Print Friendly, PDF & Email