Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

excel verwijzing naar cel werkt niet & excel berekening duurt lang

DE 6 GROOTSTE WERELDWIJDE EXCEL BLUNDERS OOIT GEMAAKT

Maar al te vaak komen wij bij organisaties aan tafel waar Microsoft Excel de dienst uitmaakt als het aankomt op data analyse. De voordelen van Excel zijn duidelijk: De drempel om er mee te beginnen is laag, de kosten zijn laag en veel mensen hebben een redelijke kennis van de applicatie.

Coding Bootcamp With Job Placement Guarantee in Amsterdam Europe students
Coding Bootcamp With Job Placement Guarantee in Amsterdam Europe students

Gelukkig zien onze klanten net als wij ook de nadelen: Vaak ontstaan er steeds meer Excel rapportages, de rapportages zijn meestal niet of nauwelijks interactief en de beheersbaarheid kan erg lastig zijn.

 

Top 24 Error in Excel

#### in excel betekenis, excel verwijzing naar cel werkt niet, excel formules worden niet berekend, excel problemen, excel som geeft 0, excel telt niet op, $ in excel formule, excel berekening duurt lang, types of error in excel, if error excel, errors in excel and their meaning, types of error in excel 2016, common errors in ms excel, #name error in excel, #value error in excel, #null error in excel,

De redactie –  10 juni 2010

Excel verwijzing naar cel werkt niet & excel berekening duurt lang:

Blunder #5: Onterecht budgettekort voor de staat Utah

In 2012 dacht de staat Utah een budget tekort te hebben van 25 miljoen dollar, maar dit tekort bestond helemaal niet.

De fout
Door een verkeerde verwijzing in een Excel sheet was het aantal studenten dat zou gaan instromen binnen de staat te laag ingeschat. Het resultaat was een budget tekort van 25 miljoen dollar dat er helemaal niet was. Voor deze fout werden twee topambtenaren ontslagen.

Excel verwijzing naar cel werkt niet & excel berekening duurt lang:

Blunder #6: Financiële dienstverlener Fanny Mae publiceert incorrect bedrijfsresultaat

Misschien hadden we de financiële crisis eerder zien aankomen wanneer Fanny Mae direct het juiste bedrijfsresultaat had gepubliceerd in 2003. Het gepubliceerde bedrijfsresultaat was maar liefst 1,3 miljard dollar hoger dan dat het eigenlijk had moeten zijn.

De fout
Bij een wijziging in de boekhoudkundige regelgeving werd een fout gemaakt in een Excel sheet waardoor het bedrijf 1,3 miljard dollar winstgevender leek, dan dat het eigenlijk was. Fanny Mae werd gedwongen om het verkeerd gepubliceerde resultaat te corrigeren naar de buitenwereld.

Bron: CNN.com

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir


1 thought on “excel verwijzing naar cel werkt niet & excel berekening duurt lang

  1. Norberto Mccadams

    In effect, the blockchain customers are the administrator.

Comments are closed.