Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Business School

Sinds 2016 is Mr Data Business School & Boekenwinkels, onderdeel van XADAT.NL Company Member huurder van het kantoorgebouw Metropool Weesperstraat 61-105, 1018 VN Amsterdam. Hierbij heeft XADAT.NL  feitelijk in de praktijk parallel een 3-partijen (M Mobile Solutions, Mr Data SEO Service, XADAT.NL,  huurovereenkomst gesloten voor de periode van 20 jaar met de eigenaar van het gebouw Metropool gebouw Amsterdam_O_3890.

Shop to Rent Amsterdam Central – Rental agency Amsterdam

COVID-19-Job-of-Future-2025

machine learning and deep learning course

summer school amsterdam

SAP Courses

Power BI Classroom Training Amsterdam

Contracturle medehuur Hotel-, Winkel-, School- bedrijvenverzamelgebouw Metropool

1001 huurders huren samen het 16.000 m2 Metropool gebouw in centrum van Amsterdam, onder meer Mr Data Business School Boekenwinkels, hotel Zoku, vliegwinkel, multicopy, sportschool High 45 een gedeelte. Op het dak is voor het publiek toegangelijk bevindt zich een heerlijke zonnige daktuin met horeca, welke tevens toegankelijk is voor derden. Samen delen ze het daktarras, keukens, vergaderruimtes. Wanneer twee of meer partijen gezamelijk een huurovereenkomst met een verhuurder aangaan, worden zij als contractuele medehuurders aan elkaar verbonden. Boek 7 titel 4 BW kent voor deze rechtsfiguur geen bijzondere regelgeving.  Op de (onderdlinge) verhouding tussen de contractuele medehuurders en de verhuurder zijn daarom de algemene regels van het overeenkomstrecht van Boek 6 BW van toepassing.

Als onderdeel van het wederopbouwplan onder leiding van C. Wegener-Sleeswijk is aan de oostzijde van de Weesperstraat tussen de Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Prinsengracht dit 154 meter lange bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Ter hoogte van de Nieuwe Kerkstraat is er een onderdoorgang. In het gehele gebouw zijn winkels zoals op de begane grond zijn er winkels. Daarnaast Het totaal bruto vloeroppervlak bedraagt circa 6.800 m2 en het hotel krijgt 133 kamers.

Het hotel omvat een begane grond met entree, een kelder, entresol, zes verdiepingen waarvan vijf verdiepingen met hotelkamers en één verdieping voor de front of house functies, en zal ondermeer de volgende gebruiksruimten herbergen:

  • een entree op de begane grond;
  • vijf verdiepingen met hotelkamers en per verdieping een guest + housekeeping pantry;
  • ‘’back of house’’ ruimten in de kelder, voornamelijk berging, personeelsruimte en wasserette;
  • ‘’front of house’’ ruimten voornamelijk op zesde verdieping, waaronder ‘’eat-‘’, ‘’welcome + live-‘’ en ‘’workzones’’, waarbij de ‘’workzones’’ ook vergaderruimten bevatten;
  • verticale en horizontale verkeersruimten;
  • sanitaire ruimten;
  • diverse ruimten voor techniek.

Verhouding verhuurder en medehuurder (s)

Als een prestatie door twee of meer schuldenaren is verschuldigd dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit de wet, gewoonte of rechtshandeling voorvloiet dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn. Dat zolgt uit artikel 6:6 BW. De hog

Raamovereenkomsten

In 2016 heeft  XADAT.NL, company member van Mr Data Business School  3-partijen raamovereenkomst gesloten met springest.nl. Belanghebben partijen met betrekking tot duurzame  platform voor het verkopen leer producten en trainingen en workshops voor periode met een proeftijd van 12 maanden. Daarna voor een periode voor onbepaalde tijd. Deze leer producten worden verkocht in het Metropool gebouw.

Duurzame inzetbaarheid

Dit een belangrijk hoofdstuk is onderdeel van de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019.

Maatschappelijk belang Mr Data Business School Metropool gebouw Amsterdam

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking stijgt. Mensen leven steeds langer en er worden minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er minder mensen beschikbaar voor het werk dat er is. Veel kennis en expertise verdwijnt uit bedrijven en organisaties met het vertrek van ouderen. Daarnaast zien we grote veranderingen op de werkvloer ontstaan op het gebied van aansturing (zelfsturing), van automatisering (robotisering) en maatschappelijke trends (thuiswerken en flexwerken). Het is dus essentieel om zoveel mogelijk goede medewerkers voor het bedrijf te behouden.

Duurzame inzetbaarheid speelt hier een belangrijke rol. Wat is nu eigenlijk duurzame inzetbaarheid? Hoewel er meerdere definities te vinden zijn, lijkt in professionele kring de navolgende definitie uit het in 2010 verschenen rapport “Duurzaam inzetbaar: werk als waarde” op de meeste consensus te kunnen rekenen. ”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.” In deze definitie wordt bedoeld inzetbaarheid in betaald werk op de arbeidsmarkt voor tenminste 12 uur per week overeenkomstig het CBS-criterium.Doorwerken tot de AOW-leeftijd moet een normale zaak worden en is noodzakelijk om de vergrijzing het hoofd te bieden. Om dat te bereiken is duurzame inzetbaarheid van medewerkers essentieel. Duurzame inzetbaarheid houdt medewerkers langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken. Duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid zijn goed ingespeeld op deze veranderingen en verwerven zich daarmee een gunstiger positie op de arbeidsmarkt.

 

Visie Mr Data Business School

Grenzen van inzetbaarheid werknemers bewaken. Levenslange werkgelegenheid vraagt om levenslange inzetbaarheid en levenslang lerenDuurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Mr Data Business School erkent de noodzaak van voortdurende ontwikkeling. Mensen moeten sneller van baan of functie kunnen veranderen en langer doorwerken. Kennis veroudert snel en het op peil houden daarvan kost steeds meer inspanning van werkgevers en werknemers. Er zijn grenzen aan de inzetbaarheid van werknemers. De Mr Data Businss School  vraagt daarom in het bijzonder aandacht voor de groep werknemers, die, om wat voor reden dan ook, niet in staat is te voldoen aan de steeds hogere eisen. Op werkgevers en overheid rust de taak ervoor te zorgen dat alle groepen een verantwoorde keuze kunnen maken. Mr Data Businss School pleit ervoor om te kijken naar wat een medewerker kan in plaats van uit te gaan van zijn of haar belemmeringen.

Werk vandaag aan Inkomens(on)zekerheid voor baanzekerheid

Levenslange werkgelegenheid vraagt om levenslange inzetbaarheid. Iedere Nederlander moet beseffen dat baanzekerheid tot inkomenszekerheid leidt. Hiervoor moeten werknemer, werkgever en overheid zich tot het uiterste inspannen. Opleiding en scholing vervullen hierin een belangrijke rol bij Mr Data Business School. Een ontwikkelingscheque met een geldigheid van 3 jaar zal een medewerker prikkelen om na te denken over een te volgen opleiding, verwacht Mr Data Business School.

Hoe duurzaam is uw baan in een kenniseconomie?

Voortdurend doorleren is nodig omdat er, door het steeds meer verdwijnen van de maakindustrie uit Nederland, een verschuiving naar de kenniseconomie plaatsvindt. Het advies is om een gerichte opleiding in plaats van een brede opleiding te kiezen omdat dit tot meer innovatie zal leidden. En juist innovatie is hard nodig om Nederland in de toekomst nog een rol van betekenis in de opkomende economieën te laten vervullen. Mr Data Business School vindt dat arbeidsparticipatie van ouderen gestimuleerd moet worden. Naast beleid is ook een cultuuromslag nodig. In de eerste plaats bij de werknemers zelf. Iemand van 55 jaar is nog lang niet aan het einde van zijn carrière en moet zich voortdurend blijven ontwikkelen om goed te blijven functioneren.

 

 

Print Friendly, PDF & Email