Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Bijstand en Scholing kan bij Mr Data Business School.

Bijstandsuitkering en opleiding bij Mr Data. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen t.w.v 5.000  voor  50 euro per maand twee modules volgen bij Mr Data Business School.

Wanneer je kunt aantonen dat je bijstand uitkering ontvangt voor meer dan 3 maanden dan kom je in aanmerking een opleiding bij Mr Data  Business School.

Voorwaarden Bijstandsuitkering en opleiding

 • Geen drugsverslaving
 • Geen alcohol verslaving
 • Geen rookverslaving
 • Maximaal 25 jaar

Wat krijg ik voor 50 euro per maand ?

 • 7 learning Credits
 • Toegang tot state of the art e-learining omgeving
 • Toegang tot beschikbare learning events tijdens klasikale trainingen

Module 1: Big Data & MS Power BI

Module 2: Sollicitatie training naar werk

Module 3: Taal training

Wat is ons verdien model?

10% van onze omzet investeren in mensen die het echt nodig hebben. Slechts 3% van onze studenten kunnen wij helpen met een baan, de rest vind zijn weg via andere kanalen.

Krijg ik een certificaat?

Wanneer de student de modules succesvol heeft afgerond ontvangt de student een deelname certificaat. Mocht de student zich inschrijven voor een examen dan ontvangt de student een kennis bekwaamheidscertificaat

Meer modules volgen in de Bijstand?

Mocht je meer modules willen volgen dan werken wij volgens vier principes:

 • Refer a family or friend
 • Bring a new client
 • Heitje voor karweitje
 • Betaal 1694,00 per module

Meer mensen in de bijstand

31-8-2017 02:00

© Hollandse Hoogte
Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend gestegen naar 472 duizend. Bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond groeide het aantal bijstandsontvangers, terwijl mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond minder vaak een bijstandsuitkering ontvingen. Ook jongeren onder de 27 jaar zaten vaker in de bijstand. Wel stijgt het aantal mensen in de bijstand minder hard dan eerdere jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
I2008IIIIIIVI2009IIIIIIVI2010IIIIIIVI2011IIIIIIVI2012IIIIIIVI2013IIIIIIVI2014IIIIIIVI2015IIIIIIVI2016IIIIIIVI2017II0200400600Personen met een bijstandsuitkering

Jonger dan 27 jaar
27 tot 45 jaar
45 jaar tot AOW-leeftijd

x 1 000

III, 2008:
45 jaar tot AOW-leeftijd158 duizend

Voor het derde kwartaal op rij zijn er minder bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond dan een jaar eerder: respectievelijk 3 100 en 1 200 minder. Onder deze groepen verlaten dus meer personen de bijstand dan er instromen. Hiermee wordt het effect van de aantrekkende arbeidsmarkt ook zichtbaar in de bijstand. Sinds de piek begin 2014 is de werkloosheid met meer dan een derde gedaald. De bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

Groei aantal personen met niet-westerse migratieachtergrond

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is gestegen. Tussen juni 2016 en juni 2017 nam hun aantal met 16 duizend toe naar ruim 239 duizend. De groei betreft voornamelijk asielzoekers, Syriërs en Eritreeërs, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, waarna ze een beroep kunnen doen op bijstand.
De bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

I2013IIIIIIVI2014IIIIIIVI2015IIIIIIVI2016IIIIIIVI2017II-10010203040Personen met een bijstandsuitkering, mutatie t.o.v. jaar eerder

Nederlandse achtergrond
Westerse migratieachtergrond
Niet-westerse migratieachtergrond

x 1000

II, 2013:
Niet-westerse migratieachtergrond11,7 duizend

Iets minder 27- tot 45-jarigen in de bijstand

De bijstandsafhankelijkheid onder 27- tot 45-jarigen is licht afgenomen. Eind juni 2017 telde deze groep bijna 1 400 bijstandsgerechtigden minder dan een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij zitten nu minder 27- tot 45-jarigen in de bijstand ten opzichte van een jaar eerder. Onder jongeren en 45-plussers groeit het aantal bijstandontvangers echter nog steeds. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om 5 duizend in een jaar tijd, bij de groep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd om bijna 8 duizend.

I2013IIIIIIVI2014IIIIIIVI2015IIIIIIVI2016IIIIIIVI2017II-10010203040Personen met een bijstandsuitkering, mutatie t.o.v. jaar eerder

Jonger dan 27 jaar
27 tot 45 jaar
45 jaar tot AOW-leeftijd

x 1000

Relatief grote instroom regio Gorinchem

In de periode april 2016 – maart 2017 zijn 145 duizend personen de bijstand ingestroomd en 130 duizend uitgestroomd. Dit betekent dat er op 100 personen die de bijstand verlieten, er 111 instroomden.

De verhouding tussen in- en uitstroom varieert per regio. In de arbeidsmarktregio Gorinchem was de verhouding het grootst: tegenover elke 100 uitstromers stonden daar 135 instromers. Zuid-Limburg had met 102 instromers op 100 uitstromers de laagste instroom.

Redenen voor in- en uitstroom kunnen per regio erg verschillen. Zaken als de aanwezigheid van veel statushouders, gemeentelijk beleid of grote doorstroom naar de AOW hebben invloed op de in- en uitstroom.


Aantal instromers in bijstand per 100 uitstromers, april 2016-maart 2017Minder dan 105105 tot 115115 tot 125125 tot 135135 of meer
Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir