Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

big data mkb

Kansen en bedreigingen van big data voor MKB

Eerder dit jaar kwamen de Kamer van Koophandel en JADS eveneens met onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot big data binnen het MKB. Dit onderzoek ging meer in op de kansen en bedreigingen. Er werd gekeken naar de ontwikkeling van het ondernemen met (big) data in het MKB op vijf aspecten: databeschikbaarheid, databeheer, data-analyse, data governance en datavaardigheden.

De conclusie luidt dat MKB’ers, vooral de kleinere bedrijven, de kat uit de boom kijken. Ondernemers zijn terughoudend met het toepassen van (big) data en kijken naar (big) data vanuit de huidige situatie. Een beperkte capaciteit en een gebrek aan middelen speelt daarin een rol. Er verschijnt maar zelden ‘nieuw bloed’ op de werkvloer dat verfrissende vaardigheden meebrengt. Veel ondernemers geven aan geen echte visie op (big) data te hebben.

Van de bevraagde ondernemingen ziet 44% (big) data als kans, maar 33% weet niet of (big) data een kans of een bedreiging vormen. Kansen worden vooral gezien in een betere klantbediening (61%), inzicht in de klantbehoefte (60%) en inzicht in de klantwaardering (55%). Daarnaast beschouwen velen verbetering van de interne processen (42%) en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten (41%) als een belangrijke kans.

Aanpakken in plaats van afwachten

Anders dan het CBS is het de Kamer van Koophandel veel meer om te doen dat het MKB stappen gaat zetten met de integratie van (big) data. De kansen en eventuele bedreigingen moeten worden gegrepen of juist aangepakt worden, als het aan de KvK ligt. Het biedt onder andere een white paper aan waarin het ingaat op de groeikansen voor ondernemers.

Concluderend kan gesteld worden dat de MKB’er voornamelijk afwacht, maar ook dat hij/zij niet precies weet waar te beginnen. Ondernemers voelen zich belemmerd door een gebrek aan geld, tijd en kennis en kunde. Daarnaast geldt voor het merendeel van de ondernemers dat ze niet bekend zijn met de mogelijkheden van de inzet van big data op hun bedrijfsprocessen. Afgezien van investeringen zou het een aanzienlijke cultuuromslag vergen. Dat zou voor een groot aantal een te grote drempel kunnen zijn.

 

BIG DATA OPLOSSINGEN VOOR HET MKB

De economische en maatschappelijke waarde van big data wordt op vele miljarden geschat en een fors deel daarvan komt uit het MKB. Bij steeds meer MKB-organisaties begint dan ook het besef door te dringen dat er hier wat te halen valt. Er zijn volop kansen om meer waarde te halen uit eigen data, al dan niet in combinatie met externe data zoals bijvoorbeeld social media of open data.

Uniek MKB+ partnernetwerk

Er wordt dan ook veel over big data gepraat, maar concretisering blijft voor velen een uitdaging. Grote bedrijven kunnen specialisten inhuren of in dienst nemen, het MKB heeft daar minder kans toe. Hierdoor blijven er kansen liggen. Om MKB-organisaties op een laagdrempelige manier de kans te bieden om op praktische wijze kennis te maken met state-of-the-art big data analyse- en visualisatietools heeft het Mr Big Data Center een speciaal MKB+ partnernetwerk opgericht.

Uniek aan dit netwerk is dat er een experimenteeromgeving beschikbaar is met toegang tot big data analysetools van toonaangevende leveranciers én de kans om ook met eigen of externe big data aan de slag te gaan. Onder leiding van specialisten (kenners van analysetools of data scientists die op een andere manier omgaan met data en hier inzichten uithalen) kan het MKB in het Mr Big Data  Center kijken wat big data oplossingen voor hun organisatie kunnen betekenen. Bij ons kan het MKB experimenteren, leren en de resultaten direct toepassen in de praktijk.

Hands-on met big data aan de slag

Uit de verhalen van MKB-organisaties die inmiddels deelnemen aan het partnernetwerk is een duidelijke overeenkomst te ontdekken. Het begint met inspiratie, een visie of gewoon een hoeveelheid data waarbij het gevoel bestaat dat er veel meer waarde uit te halen moet zijn. Of waar simpelweg veel efficiënter en effectiever mee kan worden omgegaan. Vervolgens wordt er hands-on mee aan de slag gegaan. Hun ervaring leert ook dat het niet alleen een technische aangelegenheid is. Het gaat er meer om dat de vragen vanuit de business moeten komen. De Big Data analysetools zijn dan vervolgens het hulpmiddel om de vragen te kunnen beantwoorden.

Print Friendly, PDF & Email