Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

7 Tips Beginnen als zzp er in 2018

Van freelance tekstschrijvers tot online sales  en van Data Analist  tot Business Intelligence Consultant: in vrijwel elke branche kun je aan de slag als zelfstandige zonder zersoneel. Maar waar begin je? Hieronder geven we jou informatie en tips over hoe je een succesvolle start maakt als zzp’er:

Power bi cursus gratis, power bi training Nederland, Power BI cursus eindhoven, Power Bi training online free, handleiding Power BI, cursus power bi desktop, Power BI certification , power bi cursus rotterdam,
Power bi cursus gratis,
power bi training Nederland,
Power BI cursus eindhoven,
Power Bi training online free,
handleiding Power BI,
cursus power bi desktop,
Power BI certification ,
power bi cursus rotterdam,
  1. Schrijf een goed ondernemingsplan
  2. Meld je aan bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  3. Reken het juiste uurtarief. Tip: download hier de gratis PDF en ontvang onze tips direct in je mailbox
  4. Goed je administratie regelen? Overweeg het openen van een zakelijke rekening
  5. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de VAR, modelovereenkomsten/wet DBA en opdrachtgeversverklaringen.
  6. Lees meer over de populairste rechtsvorm voor startende zzp’ers: de eenmanszaak

Tip: vind je het lastig om jouw ideeën op papier te zetten in een ondernemingsplan? Download dan hier vrijblijvend een gratis voorbeeldplan voor zzp’ers.
beginnen als zzp er bij mr-data.nl / zelfstandig professional


beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht / zelfstandig professional

Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever
Inleiding
Succesvol samenwerken met

je opdrachtgever als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht

Checklist arbeidsovereenkomst of ondernemerschap?
Een arbeidsovereenkomst?

Dit zijn de alternatieven

Groei aantal mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Over mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group werd in 2000 opgericht.

In 2008 is er een vaststellingsovereen-

komst gesloten met het UWV en de

Belastingdienst. mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group is de

eerste organisatie in Nederland die het

mogelijk maakt om als directeur en

ondernemer tevens sociaal verzekerd

werknemer te zijn van een B.V.

Met meer dan 17 jaar ervaring heeft

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group een diepgaande

kennis opgebouwd op het gebied van

de sociale en fiscale wet- en regelge-

ving. De dienstverlening van mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht

Group richt zich op hoger opgeleide en

specialistische professionals door alle

branches heen en mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group dient

geen andere belangen dan die van de

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals.
=

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
STEF WITTEVEEN

RAAD VAN ADVIES mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht
Inleiding

Het jaar 2017 is een transitiejaar voor beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts en hun opdrachtgevers. De VAR is verdwenen en de Wet DBA is ingevoerd. Hoewel de overheid heeft aangegeven dat zij gedurende de implementatiefase van de wet tot ten minste 1 juli 2018 niet zullen handhaven, worden de consequenties van de wet langzaam duidelijk. Ondertussen wil je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts en zelfstandig professional weten welke risico’s er zijn ontstaan voor jou en je opdrachtgevers.

In deze whitepaper informeren wij je daarover, zodat je succesvol kunt blijven samenwerken met je opdrachtgever.

1
Succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever

Per 1 mei 2016 is de opdrachtgever medeverantwoordelijk geworden voor de arbeidsrelatie die hij met jou als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht aangaat. In de kern komt het er op neer dat de overeenkomst die je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht sluit met je opdrachtgever geen arbeids-overeenkomst mag zijn. De Belasting-dienst gaat van tevoren overeenkomsten goedkeuren die zich niet kwalificeren als arbeidsovereenkomst. Door gebruik te

maken van zo’n goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst wordt de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen en sociale verzekeringspremies. Het is wel zaak dat de feitelijke situatie overeenkomt met de omschrijving in de voorbeeld- of modelover-eenkomst omdat anders bij controle alsnog een arbeidsovereenkomst kan worden ge-constateerd en naheffingen kunnen volgen.
beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht met een eenmanszaak

Voor de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht die werkt vanuit een eenmanszaak houdt zo’n goedgekeurde overeenkomst van opdracht alleen in dat er geen arbeidsovereenkomst is, maar het zegt verder niets over je onder-nemerschap. Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet daarnaast blijken dat je voldoet aan de ondernemerscriteria om recht te hebben op de fiscale voordelen van de eenmanszaak.

beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht met een B.V.

Voor de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht die werkt vanuit een eigen B.V. geeft het werken met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst alle zekerheid voor wat betreft het ondernemerschap maar niet over de kwalificatie van de werkrelatie met de opdrachtgever. Die werkrelatie kan bij controle door de Belastingdienst als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd omdat je wordt ingehuurd als persoon met specifieke competenties en niet je B.V. Het is daarom ook voor beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts met een B.V. raadzaam om te werken met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht. beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts die werken met een Declarabele Uren B.V. (DUBV), volgens het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept, hebben dat probleem niet. Met deze ondernemersvorm kan de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht alle risico’s voor zichzelf en de opdrachtgever wegnemen en hoeft hij zelfs niet met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst te werken.
2

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt

Ontstaan van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst ontstaat als er in de feitelijke werksituatie sprake is van de elementen werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon.

Werkgeversgezag

Werkgeversgezag wordt vaak vertaald als “leiding en toezicht”. In het kort komt het erop neer dat je niet zelf mag bepalen hoe je werkt en wanneer je het werk uitvoert. Als je bijvoorbeeld hetzelfde werk doet als een werknemer van je opdrachtgever, zal er al snel sprake zijn van werkgeversgezag. Indien je opdrachtgever niet alleen bepaalt wat je moet doen maar ook hoe en wanneer, dan zal dit ook gezien worden als indicatie voor een arbeidsovereenkomst.

Persoonlijke arbeid

Persoonlijke arbeid is eigenlijk eenvoudig. Als de opdrachtgever per se jou inhuurt om jouw persoonlijke kennis en je mag niet zelf beslissen dat iemand anders (een deel van) het werk invult, dan is er sprake van het element persoonlijke arbeid.

Loon

Indien er geen loon is dan is er sprake van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
Persoonlijk

arbeid
Dienst

verband

Geen
Persoonlijk
Werkgevers
arbeid
beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht
Geen
gezag
werkgevers
gezag
Opdrachtgever

Loon Loon

3
Checklist arbeidsovereenkomst of ondernemerschap?
Controleer eerst je ondernemersstatus

Als je werkt vanuit een eenmanszaak is het van het grootste belang dat je je ondernemers-status kunt behouden en daarmee het recht op de fiscale faciliteiten. Daarom is het belang-rijk om te weten of je recht hebt op deze faciliteiten. De Belastingdienst heeft hiervoor cri-teria opgesteld die te vinden zijn op de website van de Belastingdienst. Daarnaast wordt de ondernemersstatus van de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht ook belangrijk voor de opdrachtgever wanneer er gewerkt wordt in een situatie van fictieve dienstbetrekking.

Controleer of er sprake is van een arbeidsovereenkomst

Wanneer er sprake is van persoonlijke inhuur kun je via dit schema controleren of er sprake is van een arbeids- of uitzendovereenkomst of van ondernemerschap.

Er is zeker geen arbeidsovereenkomst

Als het voor je opdrachtgever en voor jezelf duidelijk is dat er geen sprake is van werkgevers-gezag of persoonlijke arbeid dan sluit je een overeenkomst van opdracht of overeenkomst aanneming van werk met je opdrachtgever. Het is namelijk niet verplicht om gebruik te ma-ken van goedgekeurde modelovereenkomsten.

Er is misschien een arbeidsovereenkomst (fictieve dienstbetrekking)

Als er getwijfeld wordt of er toch sprake zou kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst is het raadzaam om te werken met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst omdat dan van tevoren voor beide partijen vaststaat dat er geen sprake is van een arbeidsovereen-komst en de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Hiervoor dient wel de feitelijke werksituatie overeen te komen met de omschrijving in de model- of voorbeeldovereenkomst.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst

Als vaststaat dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan zou je in loondienst kunnen gaan bij je opdrachtgever. Je kunt ook kiezen uit andere flexibele arbeidsvormen.
4

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Tabel: Rangorde in wetgeving in de feitelijke arbeidssituatie bij persoonlijke inhuur

Is er sprake van beloning (loon)?

Ja

Is er sprake van gezag in de feitelijke werksituatie?

Nee

Is er sprake van arbeid van stoffelijke

aard?

Nee

Ja

Ja
Vrijwilligerswerk of stage
Ja
Inhuur via een tussenbureau?
Nee
Overeenkomst aanneming van werk

Uitzendovereenkomst
Tussenbureau is werkgever

(uitzending, detachering of payroll)

Arbeidsovereenkomst
Opdrachtgever is werkgever
Nee
Overeenkomst van opdracht Voldaan aan criteria ondernemerschap? Nee Resultaatgenieter

Ja
Ondernemer

5
Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Dit zijn de alternatieven

Het kan voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Je zou dan in loondienst kunnen bij de opdrachtgever. Wil je graag zelfstandig blijven werken, dan kun je ook kiezen voor de volgende opties:

Uitzenden, detacheren of payrollen
Als de optie van een arbeidsovereen-komst met de opdrachtgever er niet is kun je je laten verlonen vanuit een detacheringsbureau, uitzendbureau of payroll organisatie. In een dergelijke situatie heb je namelijk een arbeids-overeenkomst met de intermediair.

Geen beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht maar wel zelfstandig ondernemer
Als je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht toch zelfstandig en onafhankelijk wilt blijven kun je kiezen voor het werken vanuit een Declarabele Uren B.V. (DUBV), volgens het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept.

De DUBV is een ondernemersvorm voor zelfstandig professionals die mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group samen met jou opricht. Die DUBV is als werkgever de contractpartij richting de opdrachtgever. Vanuit de DUBV kun je gedetacheerd worden én werken met alle overeenkomsten (van opdracht). Hierdoor kan je de opdrachtgever volledig vrijwaren van werkgeversverplichtingen zelfs als je een langdurige opdracht accepteert en/of onder leiding en toezicht van je opdrachtgever werkt. Bovendien ben je sociaal verzekerd.

6

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Voordelen DUBV voor zelfstandig professional/ beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht

Vrijheid in opdrachtkeuze en duur opdracht

Geen beperkingen in opdrachtovereenkomsten

Sociale zekerheid: zekerheid van het sociale vangnet voor zowel werkloosheid (ww) als arbeidsongeschiktheid (wia)

Loondoorbetaling vanuit de DUBV bij ziekte en zwangerschap

Erkenning Belastingdienst en UWV door Vaststellingsovereenkomst (vso)

Opdrachtgever volledig gevrijwaard van loonheffingen

Meer dan 17 jaar een stabiele en betrouwbare ondernemersvorm voor zelfstandigen

Overzicht van beschikbare arbeidsvormen
ONDERNEMER / beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht PROFFESIONAL FLEX WERKNEMER WERKNEMER

Eenmanszaak (IB ondernemer)

of B.V. Geen arbeidsovereenkomst.
Geen persoonlijke arbeid en/of werkgeversgezag in feitelijke werksituatie mogelijk.
Raadzaam om te werken met goedgekeurde modelovereenkomsten.
Toegenomen risico op werkgeverschap voor de opdrachtgever/intermediair.
Belastingdienst kan de feitelijke werksituatie controleren op criteria arbeidsovereenkomst.

Geen sociaal vangnet.

IB ondernemer geniet belasting-voordelen. beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht kan gecontroleerd worden op ondernemerschap.
Declarabele Uren B.V. (DUBV).

Arbeidsovereenkomst met DUBV.
Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen.
Modelovereenkomst mogelijk,

maar niet nodig. Onbeperkt inzetbaar.

Geen risico’s voor de opdrachtgever. Volledige vrijwaring van werkgeversverplichtingen.
Geen risico’s bij controle van feitelijke werksituatie voor mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht professional, intermediair en opdrachtgever.

Sociaal stelsel als vangnet. Hierdoor verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (wia/ww).
Hogere kosten dan beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht met eenmanszaak. Vergelijkbaar met B.V.
Arbeidsovereenkomst met payroll-,

detachering- of uitzendbureau.
Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen.
Altijd voor inlener inzetbaar binnen

beperkingen van

Wet Werk en Zekerheid en Flexwet.
Geen risico’s voor

opdrachtgever/inlener.
De professional is werknemer.

Intermediair is werkgever.

Opdrachtgever is inlener.
Sociaal stelsel als vangnet.

Ontslagbescherming.
Belastingdruk als werknemer.

Verplicht pensioen STIPP e.d.

(zie uitzend CAO).

Arbeidsovereenkomst met opdrachtgever/werkgever.
Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen.
Altijd inzetbaar binnen de beperkingen van de Arbeidswet, Wet Werk en Zekerheid, CAO, etc.
Geen risico i.v.m. de

feitelijke werksituatie voor opdrachtgever/werkgever.
De professional is werknemer.

De opdrachtgever is werkgever.

Sociaal stelsel als vangnet.

Ontslagbescherming.

Belastingdruk als werknemer.

CAO verplichtingen.
7
Wet DBA:

handhaving en uitstel
8

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt

Met ingang van 1 mei 2016 heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) zijn intrede gedaan. Inmiddels heeft de overheid besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot ten minste 1 juli 2018.

Het fiscale risico voor de opdrachtgever lijkt daarmee voorlopig geweken, maar opdrachtgevers en intermediairs zijn daarmee niet gerustgesteld.

Sinds de introductie van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is het namelijk veel gemakkelijker geworden voor beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts om een dienstverband te claimen bij de opdrachtgever.

Dat zou een beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht kunnen uitkomen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Behalve beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts kunnen ook andere belanghebbenden een dergelijk dienstverband namens de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht claimen. Naast de Belastingdienst valt daarbij te denken aan pensioenfondsen, het UWV, verzekeraars, vakbonden of anderen.

Omdat opdrachtgevers en intermediairs zich bewuster worden van deze arbeidsrechtelijke risico’s, komen er steeds minder opdrachten op de markt voor zelfstandigen. Voor mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals zijn daarentegen steeds meer opdrachten beschikbaar.

Grote opdrachtgevers / werkgevers zijn in het huidige klimaat van onduidelijkheid en onzekerheid ook beducht voor reputatieverlies. Ze willen niet te boek staan als organisatie die werkgeversverplichtingen ontduikt. De verwarring leidt ertoe dat gedurende 2017 veel onzekerheden zullen blijven bestaan omtrent de inhuur van beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts. Voor veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts zal daarom een loondienstverband nog de enige manier zijn om aan het werk te blijven. Voor een aantal beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts zal het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept uitkomst bieden.
9

 

Groei aantal

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals

Het aantal mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals neemt nu al enkele jaren flink toe. Deze groei heeft veel met de hierboven genoemde risico’s te maken. beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts merken dat lang niet alle opdrachten in de markt voor hen beschikbaar komen. Veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts krijgen er vroeger of later mee te maken dat ze een opdracht die ze graag zouden willen doen, niet kunnen doen omdat de werksituatie zich kwalificeert als arbeidsovereenkomst en de opdrachtgever of intermediair geen risico wil lopen. Daarmee ontstaat een zeer instabiele situatie voor veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts die de ene keer als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht aan de slag kunnen maar de volgende keer weer voor een payroll constructie moeten kiezen. Als je voortdurend van arbeidsvorm moet switchen heeft dat behalve de rompslomp ook vele andere nadelen.

Fiscale faciliteiten zoals de ondernemers-aftrek en de MKB-winstvrijstelling komen in gevaar omdat het steeds onzeker is of je de minimaal vereiste 1225 uur per jaar wel zult halen. Het kan immers goed zijn dat je een flink deel van het jaar in een loondienstverband (bijvoorbeeld met een payroll-organisatie) moet werken.

Een eventuele arbeidsongeschiktheids-verzekering of pensioenverzekering die je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht hebt afgesloten, komt ook tel-kens weer stil te vallen als je in een payroll situatie stapt. Met payroll val je tenslotte in het sociaal stelsel en participeer je verplicht in het Stipp pensioenfonds voor uitzendkrachten. Er ontstaat zodoende een zeer instabiele (en vaak dure) situatie.

Een loondienstverband bij de intermediair kent ten opzichte van het zzp-schap als nadeel dat de bedrijfskosten niet aftrek-baar zijn van de omzet. Alles wat wordt verdiend, moet ook worden verloond en daarover moeten natuurlijk loonheffingen worden ingehouden en afgedragen. Daarnaast zijn het bijna altijd arbeids-overeenkomsten van bepaalde tijd die in dergelijke situaties worden aangeboden en dat betekent dat er een tijdslimiet zit aan dergelijke loondienstverbanden. Vaak worden de opdrachten gestopt als de arbeidsovereenkomst niet meer mag worden verlengd en moet worden omgezet in on-bepaalde tijd. In de meeste gevallen is dat al na twee jaar.

10

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt

Han Veldhuis Margit Spronk

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professional mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professional

PROJECTMANAGER IT
“Ik bepaal mijn eigen koers en dat geeft

mij een enorm gevoel van vrijheid.

Omdat ik daarnaast erg gehecht ben

aan zekerheid, ben ik businesspartner

van mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht geworden. ”

CARRIÈRE COACH
“Als zelfstandig ondernemer heb je al zoveel verantwoordelijkheden. De DUBV creëert daarin rust waardoor ik me volledig en in vrijheid kan richten op mijn werk.”

Voor veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht is deze onzekere en insta-biele situatie de reden om te kiezen voor een vast dienstverband bij de opdrachtgever of voor het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept. Op korte ter-mijn betaal je weliswaar wat meer belas-ting en premies maar de zekerheid dat je elke opdracht kan accepteren en de stabiele verzekeringssituatie, geven wel

meer continuïteit. De fiscale voordelen van de éénmanszaak worden immers onzeker en bovendien neemt de kans toe dat je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht regelmatig van rechtsvorm en verze-keringssituatie moet switchen. Het mr-data-zzp-concept geeft bovendien de mogelijk-heid om de bedrijfskosten af te trekken en een deel van de omzet niet te verlonen.
11

 

Resumé
Als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht vanuit de eenmanszaak is het allereerst belangrijk om alle mogelijkheden te onderzoeken of je kunt werken buiten dienstverband, oftewel zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Bij twijfel altijd eerst proberen of er gewerkt kan worden met een door de Belastingdienst goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst.

Als vaststaat dat de opdracht die je wilt aannemen zich kwalificeert als arbeidsovereen-komst, dan kun je nog zelfstandig blijven binnen het sociaal stelsel door te gaan werken vanuit een DUBV volgens het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept.

Voor alle andere situaties zal gekozen moeten worden voor een loondienstsituatie bij de opdrachtgever, bij een detacheringsbureau of bij een uitzend- dan wel payroll bureau.
12

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Advies gesprek

Heb je na het lezen van de informatie in de whitepaper interesse in een vrijblijvend advies gesprek met mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht? Ga dan naar onze website en plan een intake gesprek.

Kijk voor meer informatie over het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept, de DUBV op www.mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht.
Copyright © 2017 mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group

 

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir